Faderskab


Ugifte forældre kan få registreret faderskabet til deres barn i forbindelse med registrering af barnets fødsel. Dette sker ved, at forældrene afleverer en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med fødselsanmeldelsen. Blanketten omsorgs- og ansvarserklæring udleveres til forældrene på sygehuset.

Anerkendes faderskabet ved brug af omsorgs- og ansvarserklæringen, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis man har spørgsmål til registrering af faderskab er man velkommen til at kontakte kordegnekontoret. Der er også mulighed for at kontakte Statsforvaltningen Midtjylland tlf 72 56 85 67.
Kordegnekontoret Kordegnekontoret Gudstjenester Kalender
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk