Faste


Fastetiden er en bestemt tid i kirkeåret - tiden lige efter fastelavn frem til langfredag. For nogle kristne handler faste bogstavelig om afholdelse - helt eller delvist - fra indtagelse af føde, men også om afholdelse fra fester og fornøjelser. En art "simple living" med det formål af forberede sig fysisk, mentalt og åndeligt til den fest som venter: Den kristen påske.

I Folkekirken er der ikke forskrifter den enkelte skal følge i fastetiden. Fastetidens fokus er alligevel det samme, en forberedelse til påskefejringen. Det fremgår af gudstjenesternes tekster og bønner i fastetiden og den liturgiske farve er violet - bodens og fastens farve.

De tre søndage: Septuagesima, Seksagesima og Fastelavns søndag er en slags forfastesøndage. Allerede her bruger vi den violette farve i Holstebro kirke og en særlig indledning i gudstjenesten, som understreger bods- og fastetemaet.

God faste - god forberedelse!
Niels Arne Christensen Gudstjenester Bøn i Bevægelse Natkirke
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk