Frivillige hænder
Diakonale Opgaver


Besøgsven

OPGAVE
At besøge et menneske, der mærker ensomheden i dagligdagen, og som har brug for og lyst til et samvær med et andet menneske. Der skal være tid til samtale, højtlæsning, spil, spadsereture eller andet. Det er væsentligt, at du kan lytte og samtale, er trofast, kan være til opmuntring og ved, at du har tavshedspligt.

TIDSFAKTOR
En times tid en gang ugentligt

KONTAKT for nærmere info
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft


Chauffør eller vært til Søndagskaffe

OPGAVE
Vi har brug for frivillige chauffører og værter til at give en hånd med uden at få andet for det end gode oplevelser, når vi holder Søndagskaffe i Holstebro en søndag i måneden.

Vi forventer, at vores frivillige er med til at skabe en hyggelig eftermiddag for de ældre gæster og dem selv. Det er muligt at få godtgjort sine udgifter forbundet med arrangementet. Du forpligter dig kun på det antal gange, du har lyst til.

Meld dig som vært
Vi har en forventning om, at du har plads til 6-10 gæster inkl. chauffører. Du forpligter dig ikke på mere end det antal gange, du har lyst til.

Meld dig som chauffør
Vi forventer, du lægger bil til, henter og bringer et antal gæster hjem samt deltager i kaffeselskabet. Vi skal blot vide, hvor mange gæster, du har plads til, så sørger vi for at organisere det praktiske. 

TIDAFAKTOR
En gang om måneden af ca. 2-3 timers varighed.

KONTAKT OS for nærmere info
Kirke- & Kulturmedarbejder v. Holstebro Kirke Inge Damtoft
eller

Koordinator for Søndagskaffe
Ruth Morsing
T 2186 0201
E rfmorsing@gmail.com

Indsamler ved Sogneindsamling

OPGAVE
At være indsamler ved sogneindsamlingen i marts måned til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde i kampen mod sult.

TIDSFAKTOR
2-3 timer

KONTAKT for nærmere info
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft eller
indsamlingsleder Marlene & Per Tornvig
2276 2055
marlene.tornvig@gmail.com


Hjælper i Genbrugsbutik

OPGAVE
Personalet i genbrugsbutikken er frivillige, der afsætter en formiddag eller eftermiddag i ugen til arbejdet.

Der tages hensyn til eventuelle fysiske begrænsninger samt personlige interesser, når der i første omgang skal tildeles et tidspunkt og afdeling i butikken.

Har du lyst til at være med i arbejdet, kan du henvende dig i butikken. En personlig samtale vil herefter blive aftalt med butikslederen. 

TIDSFAKTOR
Varierer fra butik til butik, men en formiddag eller eftermiddag om ugen.

KONTAKT for nærmere info
Klik på linket og find ud af, hvilken af genbrugsbutikkerne du gerne vil hjælpe til i. Kontaktoplysninger er nævnt ved hver genbrugsbutik.

Børn & Unge i Sorg

OPGAVE
Efter og under kyndig vejledning kan du blive frivillig hjælper i samværs- og samtalegrupper for børn og unge, som har mistet en forælder, søskende mv.

Samværs- og samtalegrupper for børn og unge i sorg er et selvstændigt projekt, som blev startet af en lokal gruppe på 14 deltagere, som består af sognepræst, sognemedhjælper, sundhedsplejerske, familieterapeuter, pædagoger, pædagogmedhjælper, politiker, ung som selv har mistet og forældre, hvis børn har brug for hjælp.

Formålet er, at børn og unge kan mødes med andre ligestillede og få mulighed for at få bearbejdet tabet af et nærtstående familiemedlem.

TIDSFAKTOR
3 - 4 timer hver anden uge samt tid til supervision.

KONTAKT for nærmere info
Sognepræst Niels Arne Christensen eller
sundhedsplejerske Rie Staghøj
T 24205359

Bliv frivillig i Varmestuen

OPGAVE
Kirkens Korshærs Varmestue er et fristed for samfundets svageste.Det kan være alkoholikere, stofmisbrugere, hjemløse, psykisk syge eller andre som kommer for at være sammen med andre ligestillede.

Din opgave som frivillig er at være til stede, at være i kontakt og at lytte. Ligeledes skal du varetage forskellige praktiske opgaver, som for eksempel servering af mad, opvask og lettere rengøring.

Det er et meget spændende arbejde, som både DU og brugerne vil få meget glæde af.

TIDSFAKTOR
Som frivillig starter man i en prøveperiode på 3 måneder, således at DU kan se om det er noget for dig, og at Varmestuen kan finde det bedst egnede sted for dig at være.

Alle frivillige og ansatte har tavshedspligt.

Nogle arbejder hver uge, andre én gang om måneden og med forskellige timeantal. Det finder vi ud af i fællesskab, hvor meget du kan arbejde og hvad Varmestuens behov er.

Der bliver udsendt et vagtskema for 3 måneder af gangen, så man kan se hvilke dage man skal være her, selvfølgelig efter forudgående aftale.

KONTAKT for nærmere info
Sogne & Korshærspræst Søren Nielsen eller
leder af Varmestuen Jette Hatfeldt
T 9741 0252

Sct. Nicolai Tjenesten

OPGAVE
Sct. Nicolai Tjenesten er et folkekirkeligt arbejde, der kan benyttes af alle. Tjenestens formål er at tilbyde en lyttende samtale, ikke rådgive eller missionere.

Alle tjenesterne arbejder efter de samme normer. Man kan henvende sig anonymt; og medarbejderne har tavshedspligt.

For at være frivillig i Sct. Nicolai Tjenesten skal mindst to forudsætninger være til stede.

For det første skal man kunne arbejde inden for de normer, der er gældende for Tjenesten. Disse normer er senest blevet omformuleret i 1986, men de holdninger, de er udtryk for, har været grundlæggende siden starten.

For det andet skal man have evnen og overskuddet til at være den lyttende og fordomsfrie samtalepartner.

TIDSFAKTOR
Aftales ved samtale.

KONTAKT for nærmere info
Sogne- og korshærspræst Søren Nielsen

Inge Damtoft Niels Arne Christensen Søren Nielsen Tilmeld Nyhedsmail Kalender
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk