Holstebro Kirkes Kor


HOLSTEBRO KIRKES KOR består egentlig af 3 kor – Spirekoret, Juniorkoret og Ungdomskoret.

Spirekoret og Juniorkoret har en række mindre opgaver i løbet af året, mens kirkens Ungdomskor har den fornemme opgave at medvirke ved næsten alle gudstjenester og højmesser i kirken.

Spirekoret er for børn fra 3. og 4. klassetrin. 

Man rykker op i Juniorkoret efter endt spirekorforløb. I både spirekor og juniorkor bliver man gjort bekendt med nodelæsning, stemmens brug og en del den musik, vi bruger i gudstjenesterne. 

For at blive optaget i Ungdomskoret skal man aflægge en optagelsesprøve. Koret vil gerne hyre sangere fra folkeskolens ældste klasser samt fra ungsomsuddannelserne (gymnasiet, handelsskole m.v.). 
 
Man skal være opmærksom på, at ansættelse i koret forpligter. Det er derfor klogt at gøre sig klart, om man kan deltage aktivt i korsangen søndag morgen.

Prøvetider

Spirekor og Juniorkor prøver som udgangspunkt i korlokalet på 1. sal i Sognehuset, men af og til også i kirken.
 
Spirekor: onsdage 16.30 - 17.15
Juniorkor: onsdage fra 15.30 - 16.30
 
Ungdomskoret øver som udgangspunkt i kirke torsdage 16.00 - 17.30, men af og til i korlokalet i Sognehuset.

KONTAKT
Er du interesseret i at høre mere, så kontakt en af korlederne

Spirekor & Juniorkor
Karen Skovbjerg på 3033 9810
 
Ungdomskoret
Niels Bitsch Nielsen på 2212 9502
Niels Bitsch Nielsen Karen Skovbjerg Kirkekoncerter Kalender Gudstjenester
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk