Holstebro Provsti


Et provsti ledes af en provst i samarbejde med et folkevalgt provstiudvalg. Provstiudvalget består af provsten og et antal lægmedlemmer, der er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget er altså delvist, indirekte folkevalgt. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne. Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet eller kommunen.

Provstiudvalg

Lisbeth Ørtoft, formand
Sevelvej 8
7830 Vinderup 
T 2467 3853
552lr@apoteket.dk

Jens Ove Møller

Haydnsvej 55,
7500 Holstebro
9741 2112
E moeller@ny-post.dk

Flemming Nørgaard
Jakob Knudsens Vej 2
7500 Holstebro
5140 7879
E adfn@email.dk

Kim C. Thomsen
Kofeltvej 4, Idom
7500 Holstebro
T 2623 2687
E kct@kct.dk

Karsten Kloster
Broagervej 43
7500 Holstebro
T 9740 6815
E karsten.kloster@skolekom.dk

Henrik Guldbrandt Kjær
Præsterepræsentant
Præstegårdsvej 2, Naur
7500 Holstebro
T 9743 2011
E hgk@km.dk

Niels Arne Christensen
Provst
Helgolandsgade 74
7500 Holstebro
T 2424 9786
E nac@km.dk

Niels Arne Christensen Holstebro Provsti Viborg Stift Tilmeld Nyhedsmail
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk