Holstebro Sogns Menighedsplejes bestyrelse


Menighedsplejens bestyrelse vælges af Holstebro Kirkes menighed ved generalforsamlingen på årsmødet, der afholdes hvert forår. Man har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem af Folkekirken i Holstebro Sogn. Enkelte af bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer. Det gælder sognepræsterne – pt er to af kirkens sognepræster medlemmer, en repræsentant fra menighedsrådet og Holstebro Kirkes to sognemedhjælpere.

Bestyrelsen består af

Erik Ladegaard, (sognepræst), formand
Vagn Ove Høgild, næstformand
Lisbeth Bust Villadsen, (repræsentant for menighedsrådet), kasserer
Birte Marie Nejrup
Jeanette Handberg Hingebjerg
Kathrine Damtoft
Steen Brokhøj
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft
Kirke- & Kulturmedarbejder Sofie Vindum
Niels Arne Christensen, (provst og sognepræst)

Birgit Sørensen, suppleant
Uffe Lambæk, suppleant

Erik Ladegaard Inge Damtoft Bliv besøgsven Frivillige hænder
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk