inTRO


inTRO - kursus i kristendom

Når vi skærer ind til benet, hvad går troen så ud på? Hvad er dens indhold? Dette vil vi undersøge på forskellig vis til inTRO.

Aftnerne er for alle, der har lyst til at undersøge kristendommen nærmere. Det kan være, at man synes, det er godt at have noget at tro på, men at man samtidig kender til at have kritiske spørgsmål og tvivl. Det kan være, at det er sjældent, man kommer i kirke. Det kan også være, at man kommer i kirke hver søndag. I alle tilfælde er man velkommen!

Vi bruger tid på at spise sammen. Samtale og fællesskab er vigtige ingredienser. Uenighed kan også være en del af menuen.

Program for efteråret 2018

Tirsdag d. 28. august kl. 18.00
Kongeideologi i Egypten og konteteologi i Israel
v/ Professor i Gammel Testamente Jens Bruun Kofoed

Tirsdag d. 25. september kl. 18.00
Om at være (hjemme) været og (ude) gæst i hinandens liv
v/ teologisk rådigver Henrik Sonne Petersen

Tirsdag d. 23. oktober kl. 18.00
Salmernes Bog - Sl. 8, 19 og 51
v/ sognepræst emeritus Jørgen Bækgaard Thomsen

Tirsdag d. 17. november kl. 18.00
Diakoni - del ud af dine ressourcer
v/ teolog og leder af Hyttefadet Ulrik Jensen

Praktisk om inTRO

Vi begynder kl. 18.00 med fællesspisning (suppe).
Kl. 18.45 kommer kaffen på bordet, og vi hører et oplæg.
Herefter er der samtale og diskussion om emnet. Vi slutter aftenen kl. 20.30.

Tilmelding til inTRO kan ske ved henvendelse til kordegnekontoret, Kirkestræde 9, tlf. 9742 0263 eller til præsterne (se nedenfor). Man skal kun tilmelde sig, hvis man spiser med.

Prisen er kr. 30,-

KONTAKTPERSONER
Sognepræst Erik Ladegaard - 2445 4483
Sognepræst Niels Arne Christensen - 2424 9786
Erik Ladegaard Niels Arne Christensen Hverdagsaftner Kalender Bogcafé
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk