Kirkecenter


Velkommen til gode og spændende foredrag i Sognehuset.

Vi mødes 2. og 4. tirsdag i hver måned fra kl. 10.00 - 13.00

Mødeafgift 20 kr.

Programmet for formiddagen er som følger:
Kl. 10.00 - 10.30: Vi synger i Højskolesangbogen
Kl. 10.30: Dagens emne tages op ved en foredragsholder/fortæller. Ofte vil foredraget være illustreret med lysbilleder, film, musikeksempler eller lignende.
Kl. 11.30: Der serveres kaffe og te til den medbragte madpakke.
Kl. 12.00: Foredragsholderen fortsætter.
Eventuelt - efter emnets art - debat og spørgsmålsbesvarelse.

Gode ideer til foredragsholdere modtages med tak til udvalget ved 
Margit Byskov, 9741 2228 – 2245 8228
Signe & Arne Nielsen, 9742 5398 – 2326 9085
Anna & Vagn Aage Nielsen, 9742 1114 – 2390 8987
Karen Vad & Ole Nymann, 9740 3430 – 2157 7376
Bente & Orla Sidelmann, 9742 9372 – 2295 7495
Knud Æbelø, 97429215
Thea & Niels Ole Ørgaard, 974 24159 – 2217 4583

Kirkebil kan bestilles ved TAXA på tlf. 7022 3040

Program for efteråret 2018

Tirsdag d. 11. september i Sognehuset 
Sprog i Norden
Foredraget bliver krydret med sproglige blomster og erfaringer fra at bo i Norge, Finland, København og Vestjylland

v/ Seniorhøjskoleleder Marie Kangas Christensen

Tirsdag d. 25. September i Sognehuset 
Humor i Kirken
Kom og oplev denne side af kirken, som ikke er så kendt

v/ Pastor Torben Pedersen, Ikast

Tirsdag d. 9. oktober i Sognehuset 
Ord og toner i fugleperspektiv med fællessang, oplæsning, billeder og fuglesang
v/ tre gæve thyboer - en organist, en kirkesanger og en kirkegårdsgartner

Tirsdag d. 23. oktober i Sognehuset
Hvilke tanker og følelser er typisk på spil hos døende og deres pårørende
v/ sygehuspræst v. Aalborg Universitetshospital Ruth Østergård Poulsen

Fredag d. 9. november i Sognehuset
Temadag ved biskop Elisabeth Dons Christensen og forsker, forfatter og debattør Michael Böss
- program følger

Tirsdag d. 13. november i Sognehuset
Litteraturaften - Lyset i havet af M. L. Stedman
v/ pastor emerita Lise Brandt Fibiger

Tirsdag d. 27. november i Sognehuset
Færchfamilien i Holstebro siden 1869
v/ museumsinspektør, doktor phil. Esben Graugaard

Tirsdag d. 11. december i Sognehuset
Noget om advent
v/ Valgmenighedspræst Magrethe Dallerup Koch

Inge Damtoft Hverdagsaftner Pigeaftner Tilmeld Nyhedsmail
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk