Kirkeliv


I og omkring Holstebro Kirke

I og omkring Holstebro Kirke foregår der mange forskellige ting - møder, foredrag, udstillinger, musik osv. Arrangørerne er som oftest Holstebro Kirke i samarbejde med folkekirkelige foreninger.

Det er Holstebro Kirkes vision og håb, at gudstjenester og arrangementer skal danne ramme om et åbent og inkluderende fællesskab, hvor gudstjenestefejring er i centrum.

Den brede vifte af tilbud i Holstebro Kirke og i Sognehuset, afspejler kirkens ønske om at være en Folkekirke for alle.

En del af visionen og håber er også, at medarbejdere, præster, menighedsråd og menighed vil virke sammen i og om menighedens opgaver, som er:

Forkyndelse . Mission . Diakoni . Sjælesorg . Undervisning . Adminitration

Orientering om tidspunkter for diverse arrangementer kan fåes under Kalender.
Inge Damtoft Tilmeld Nyhedsmail Læs Kirkesiden Kalender
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk