Kristen Meditation i kirken


Meditation

Kristen Meditation i kirken er udvalgte mandage kl. 19.30-20.45 i Holstebro Kirke

Kristen meditation giver en pause fra dagens gøremål og mulighed for kontakt med livets skaber. Der er en rig tradition i kristendommen for åndelig fordybelse, og vi vil i efteråret 2017 prøve tre former fra forskellige traditioner.

I stilheden vil vi finde ro og søge at få erfaring med Guds nærvær.

Der er ikke tale om et forløb, så du kan frit være med de aftener, du har lyst til og mulighed for. Ingen tilmelding!

Kontaktperson
Tove Søndergaard
T 9742 8370
tovers@live.dk

Christfulness-meditation

Efter inspiration fra "I Mesterens lys", som er begyndt af præst Ole Skjerbæk Madsen.

Vi vil søge at blive fyldt af Jesu Kristi fred, glæde og kærlighed eller prøve en anden af hans meditationer.

Datoer
15. januar
5. februar
26. februar

Et kærligt tilbageblik over dagen

Efter inspiration af Ignatios af Loyola, som var med til at grundlægge Jesuitter-ordenen.

I stilheden vil vi søge erfaringen af Guds nærvær og hans vejledning af os på livets vej.

Datoer
5. marts
19. marts
9. april

Kristuskrans-meditation

Den svenske biskop, emeritus Martin Lønnebo har udtænkt en perlekrans til bøn og fordybelse, sjælens redningskrans.

Medbring gerne din egen kristuskrans, hvis du har én.

Datoer
23. april
7. maj
28. maj

Kordegnekontoret Andagt & Bøn Hverdagsaftner Pigeaftner
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk