Konstitution i sognepræstestilling


Barselsvikariat i Holstebro Sogn, Holstebro Provsti

En stilling som overenskomstansat sognepræst i Holstebro sogn, Holstebro Provsti, Viborg Stift, skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 20. september 2018 til den 6. februar 2019 (begge dage inkl.), og kan eventuelt forlænges.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.

Der er mulighed for at blive tilknyttet en vejlederpræst.

Ansættelse og aflønning

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med en til kvoten svarende del af et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 for en fuldtidsstilling.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100 årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

Embedsbeskrivelse

For så vidt angår den af menighedsrådet udarbejdede embedsbeskrivelse er denne tilgængelig på

Viborg Stifts hjemmeside www.viborgstift.dk hvortil henvises.

For yderligere oplysninger om sognet henvises til Holstebro Kirkes hjemmeside

holstebrokirke.dk

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Tilknyttet fil:    Embedsbeskrivelse (502 Kb)

Kontakt

Kontaktoplysninger provst Niels Arne Christensen, Holstebro Provsti
Telefon 2424 9786 ∙ E-mail: nac@km.dk

Kontaktoplysninger Viborg Stift:
Telefon 8662 0911 ∙ E-mail: kmvib@km.dk

Opslået: 29. maj 2018 Udløber: 18. juni 2018.

Kordegnekontoret Kordegnekontoret Tilmeld Nyhedsmail Facebook - Holstebro Kirke
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk