Ledige stillinger


Stillingsopslag - Holstebro Kirke

Da vores Sognemedhjælper/Kirke- & kulturmedarbejder for børne- og unge området har fået bevilget 7 md. uddannelsesorlov, søger vi en vikar i perioden 1. juni til 31. december 2018, med evt. mulighed for forlængelse.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Kerneopgaver

Undervisning af minikonfirmander, legestue, babysalmesang, planlægning, gennemførelse og udvikling af gudstjenester og aktiviteter for børn og unge.

Opgaver indenfor kommunikation.

Vi forventer at

  • du har kendskab til Folkekirkens bekendelsesgrundlag og gudstjeneste, samt undervisning, sjælesorg og diakoni
  • du kan undervise minikonfirmander ud fra et tilrettelagt forløb
  • du kan være selvstændig og kreativ tilrettelægger, i planlægning og udførelse af spaghettigudstjenester, alternative gudstjenester og særlige gudstjenester for børn og unge
  • du selvstændigt kan varetage babysalmesangs forløb
  • du kan se dig selv i et tværfagligt samarbejde med kirkens øvrige ansatte
  • du kan strukturere og planlægge din tid
  • du er fortrolig med anvendelse af digitale medier, og kan kommunikere i såvel skrift som tale
  • du har en uddannelse i kristendomskundskab, svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendomskundskab, cand. theol., 3K-uddannelsen, diakonuddannelse eller tilsvarende

Vi kan tilbyde

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med ordnede arbejdsforhold og godt arbejdsklima. Der er endvidere ansat en Sognemedhjælper for voksne.

Vi vægter medarbejdernes trivsel højt. Derfor er det vigtigt, at du også er indstillet på at være med til at styrke og vedligeholde denne kultur. Vi respekterer hinandens arbejdsområder og har grundholdningen, at alle er vigtige, og ingen kan undværes.

Holstebro Sogn er et meget aktivt sogn. Se mere på www.holstebrokirke.dk

Løn & arbejdsvilkår

Årslønnen aftales inden for intervallet 277.257 kr. – 367.366 kr. Fikspunktet er 291.121 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.461,85 kr.

Alle tal er oplyst i nutidskroner for en fuldtidsstilling.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunkt som begyndelsesløn. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og den faglige organisation Kirkekultur.nu. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Daglig leder Bent E. Jacobsen
T 9742 0263
E beja@km.dk eller

Kontaktperson Lisbeth Bust
T 2274 8621
E lisbethbust@gmail.com 

Der kan rekvireres stillingsbeskrivelse ved henvendelse til daglig leder Bent E. Jacobsen, tlf. 9742 0263 / mail: beja@km.dk

Ansøgningsfrist & ansættelsessamtaler

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 8813fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest onsdag d. 18. april kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.


Kordegnekontoret Kordegnekontoret Tilmeld Nyhedsmail Facebook - Holstebro Kirke
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk