Holstebro Sogns Menighedsplejes Julehjælp 2017

9. november 2017

Træerne er efterhånden ved at være fri for blade og efteråret er begyndt at bide sig fast. Det er den tid på året, hvor mange af os begynder at se frem mod Julen, med alle de glæder den fører med sig. Men desværre kan Julen også være en økonomisk udfordring for mange mennesker.

Holstebro Sogns Menighedspleje har igen i år mulighed for at uddele julehjælp lokalt i sognet. Ansøgningsblanketter til julehjælp fra Holstebro Sogns Menighedspleje kan i løbet af november og primo december hentes i Sognehuset, Kirkestræde 9A, eller ved at kontakte sognemedhjælper Rune Hoff Lauridsen på spb@holstebrokirke.dk

Ansøgningsskemaet sendes eller afleveres til kordegnekontoret, Sognehuset, Kirkestræde 9A, 7500 Holstebro senest d. 11. december kl. 9.00. Herefter får alle ansøgere besked hurtigst muligt.

Bemærk: Ansøgere skal som udgangspunkt have bopæl i Holstebro Sogn. Rune Hoff Lauridsen Juleaften Tilmeld Nyhedsmail
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk