Om liturgi i Holstebro Kirke


Højmessen i Holstebro kirke

I Holstebro kirke følger højmessen (gudstjenesten) en fast liturgi året igennem. Dog varieres et par af gudstjenestens led, så karakteren passer til de forskellige dele af kirkeåret (fasten, passions-og påsketiden og trinitatis)

Trinitatis- & Juletiden

I den længste del af kirkeåret - fra Pinsedag, hele Trinitatistiden til og med Hellig tre Kongers søndagene benytter vi en højmesseliturgi med KYRIE (anråbelse) og GLORIA (lovprisning) i indledningen af gudstjenesten.

Kyrie eleison = "Herre, forbarm dig"
Gloria in excelsis Deo = "Ære være Gud i det højeste"...

I nadverritualet benytter vi i samme periode salmen "O Guds lam uskyldig" nr. 440 fra salmebogen lige efter indstiftelsesordene i indledningen til nadveren.


Fastetiden

I Fastetiden - fra Søndag Septuagesima til Palmesøndag, bruger vi i stedet for Kyrie og Gloria et LITANI (kirkebøn) for at understrege den mere indadvendte karakter i fastetiden. Litaniet er en anråbelse om hjælp og litaniet udføres næsten altid i vekslen (tale og/eller sang) mellem præsten og menigheden. I vores tilfælde - hvor præsten læser 3 bønner og menigheden ind i mellem disse svarer med et sunget omkvæd - er litaniet udformet af præsten Holger Lissner.

Tilknyttet fil:    Liturgi - Fastetiden (34 Kb)

Påsketiden

I tiden fra Skærtorsdag til og med 6. søndag efter Påske benytter vi også indledningen med Kyrie og Gloria, men i indledningen til nadveren, benytter vi den lidt længere salme "O du Guds lam uskyldig" - nr. 203 i salmebogen. Vi benytter også denne salme ved de små eftermiddagsandagter i kirken op til påske.

Det er egentlig en genoptagelse af gamle traditioner, at variere højmessen liturgi. Både før og efter reformationen var det praksis, at man f.eks. i faste- og adventstiden ikke brugte det festlige GLORIA-led i messen, at man ikke brugte orglet, at man ikke sang "halleluja" at man lukkede altertavlen til (hvis den var indrettet til det) og i det hele taget gjorde gudstjenesterne en smule mindre højstemte for at give plads til eftertanke... Alt dette var fastlagt i datidens traditioner. Siden faldt denne praksis bort og der var ikke rigtigt nogle ydre ting (udover f.eks. farven på messehagelen eller valg af musik) der var med til at tegne dagens eller den kirkelige årstids særlige karakter.

Tilknyttet fil:    Liturgi - Påsketiden (23 Kb)

Morgen- og eftermiddagsgudstjenester

Ved de tidlige morgen- og sene eftermiddagsgudstjenester i Holstebro kirke, benyttes en let forkortet udgave af højmessens liturgi. De væsentligste forskelle er, at der kun er to salmer i første del af gudstjenesterne, at Trosbekendelsen synges - da der sjældent er dåb ved disse gudstjenester - og at der er stilhed under nadveruddelingen. 


Kordegnekontoret Kordegnekontoret Gudstjenester Kalender Tilmeld Nyhedsmail
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk