Pinse i Holstebro Kirke


Pust! Pust! Pinse!

Pinse er sommerhøjtid og festen for Helligånden. 

Helligånden er Guds måde at være tilstede i verden på nu. 

Gud, der har skabt og som opretholder alle ting, kom til os i Jesus. Det fejrer vi i julen.

Jesus, Guds søn, der blev 33 år, sluttede sit liv på jorden med skærtorsdag at indstifte nadveren, landfredag døde han på korset og påskemorgen, påskesøndag, blev han oprejst fra de døde til håb og frelse og evigt liv for Guds mennesker gennem alle tider. For ingen og intet kan tage livet af Guds Kærlighed.

Kristi Himmelfartsdag, 40 dage efter påske, forlader den opstandne Jesus den jordiske verden og vender til bage til den Guds Himmel, og det betyder at han nu som kærlighed og glæde og fred og kraft og håb for os kan være tilstede alle steder i verden på én gang.

Og det er det, vi fejrer i årets tredje højtid pinsen.

For som usynlig hellig ånd og kraft er Gud tilstede hos os med al den kærlighed, som Jesus har vist os. 

Helligånden er Guds måde at være og virke i verden på nu.

Helligånden pustede liv og livsmod ind i de første kristne for 2000 år siden. Som et menneske med sin ånde puster liv i en slatten ballon. Eller som vinden løfter et fjer og giver den nødvendige luft under vingerne.

Sådan puster Gud med sin hellige ånd liv og livsmod og tro ind i os.

Glædelig sommerhøjtid. Glædelig pinse.

Søren Nielsen, snie@km.dk


Gudstjenester i Pinsen

Søndag den 20. maj
Pinsedag
Kl. 10:00
Mia Wriedt

Mandag den 21. maj
2. Pinsedag
kl. 10.30

”Fællesskabets ånd” er temaet for årets friluftgudstjeneste, der holdes foran storskærmen ved Musikteatret.

Gudstjenesten arrangeres af sogne i Holstebro og omegn.
Mia Wriedt Gudstjenester Andagt & Bøn Natkirke
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk