Sådan bidrager du til Julehjælpen


Julehjælpen har været med til at redde julen for mange i Holstebro Kommune, ved jeg. De fleste familier, vi i Kirkens Korshærs familiearbejde formidler julehjælp til, er indstillet til mig gennem kommunens sagsbehandlere, hjemmevejledere eller af kommunens medarbejdere, som kender de økonomiske og personlige forhold i familierne. Også præster og medarbejdere i Kirkens Korshær kan indstille. Uddelingen dækker hele Holstebro Kommune og sker i samarbejde med præster fra sognene i Holstebro Provsti og andre betroede frivillige i Kirkens Korshær. Næsten al julehjælp afleveres personligt til modtageren på dennes adresse i perioden fra 1. december og frem til jul.

Al den julehjælp, vi i Kirkens Korshærs familiearbejde formidler, bliver stillet til rådighed i form af gaver, som typisk er små eller store beløb skænket af privatpersoner, foreninger, kirker eller firmaer i kommunen. Der er tale om økonomiske bidrag, som vi modtager med stor taknemmelighed og formidler videre med stor glæde, og som vi oplever bringer lykke og lidt mod på livet i den juletid, der kan være så svær en tid at komme igennem for familier eller enlige, der kender til fattigdom.

Alle gaver til Julehjælpen ved Kirkens Korshær i Holstebro Kommune er fradragsberettigede efter de gældende regler ligesom alle andre gaver til Kirkens Korshærs arbejde, når der anføres cpr. nr. ved indbetalingen.

I 2017 blev der på denne måde ydet julehjælp for 260.000 kr. til 265 familier i Holstebro Kommune.

Julehjælpens konto i Ringkøbing Landbobank er:
Reg. 7670 kontonr. 26 79 996

MobilePay 13 605

Tak for hjælpen og glædelig jul

Søren Nielsen 
Sogne- og korshærspræst ved Holstebro Kirke
Rudesvej 15 
7500 Holstebro
T 2344 5825 / 9742 8142
E snie@km.dk
Søren Nielsen Julehjælpen Sct. Nicolai Tjenesten Kirkens Korshær Tak
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk