Sorggrupper for voksne


I samarbejde med byens øvrige menighedsplejer driver Holstebro Sogns Menighedspleje Sorggrupper voksne.

Sorggrupperne for voksne er baseret på et deltagerantal på 6-8 personer, der har mistet ægtefælle/samlever, barn, forældre, søskende og lign.

Der satses på 1½-2 timers møde hver 14. dag med et forløb over 10 gange, hvor man får lejlighed til at drøfte med hinanden, hvad ens sorg indebærer af praktiske ting, forhold til andre mennesker, mod til at komme videre etc.

Ofte fører deltagelse i grupperne til et nyt netværk.

Lederne er frivillige med erfaring i at tale med personer i sorg. Det er gratis at deltage. Der er tavshedspligt i grupperne.

Man er velkommen til at rette henvendelse til
Vagn Ove Høgild
Tlf. 97 94 10 49 eller
E-mail: voh@youmail.dk

Erik Ladegaard Børn & Unge i Sorg Kirkelige handlinger Miss You Like Crazy
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk