Udvalg under menighedsrådet


Forretnings- & Økonomiudvalg

Ole Nymann (fmd)
Lisbeth Bust
Lillian Lund Tinggaard
Sinne Dueholm
Kathrine Damtoft
Else Jensen
Bent E. Jacobsen (sekretær)

Aktivitets- & Koncertudvalg

Birte Marie Nejrup
Ellen Brokhøj
Hanne Øllgaard
Sinne Dueholm
Solvejg Led Sandholm
Kathrine Damtoft
Sognepræst Erik Ladegaard
Sognepræst Niels Arne Christensen
Sognepræst Søren Nielsen
Sognepræst Mia Wridt
Sognemedhjælper Jytte Jacobsen
Organist Niels Bitsch Nielsen

Børne- & Ungeudvalg

Birte Marie Nejrup
Lillian Lund Tinggaard
Sinne Dueholm
Susanne Funch
Tove Søndergaard
Else Jensen
Sognepræst Erik Ladegaard
Sognepræst Mia Wridt
Sognemedhjælper Rune Hoff Lauridsen

Ejerforeningens bestyrelse

Solvejg Led Sandholm
Sinne Dueholm

Suppleanter
Kristen Hansen

Kirkegårdsbestyrelse

Lisbeth Bust Villadsen
Lillian Lund Tinggaard
Susanne Funch
Sognepræst Erik Ladegaard

Kirkeudvalg- & Ejendomsudvalg

Lisbeth Bust Villadsen
Hanne Øllgaard
Kristen Hansen
Solvejg Led Sandholm
Tove Søndergaard
Sognepræst Erik Ladegaard
Sognepræst Niels Arne Christensen
Sognepræst Søren Nielsen
Kirketjener Klaus Johansen

Kommunikationsudvalg

Ellen Brokhøj
Kristen Hansen
Lillian Lund Tinggaard
Tove Søndergaard
Sognepræst Mia Wridt
Sognemedhjælper Jytte Jacobsen
Kordegn Ulla Nøhr

Liturgiudvalg

Birte Marie Nejrup
Ellen Brokhøj
Hanne Øllgaard
Sinne Dueholm
Sognepræst Erik Ladegaard
Sognepræst Niels Arne Christensen
Sognepræst Søren Nielsen
Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær
Sognepræst Mia M. Wriedt

Menighedsplejen

Lisbeth Bust Villadsen
Sognepræst Erik Ladegaard
Sognepræst Niels Arne Christensen
Sognemedhjælper Jytte Jacobsen
Sognemedhjælper Rune Hoff Lauridsen

Tværkulturelt Center

Ellen Brokhøj
Sognepræst Erik Ladegaard

Valgbestyrelse

Else Jensen (fmd)
Lillian Lund Tinggard
Sinne Dueholm
Medarbejderrepræsentant 

Kirkerenoveringsudvalg

Birte Marie Nejrup
Flemming Nørgaard
Hanne Øllgaard
Kristen Hansen
Ole Nymann
Susanne Funch
Vagn Ove Høgild
Sognepræst Erik Ladegaard
Kirketjener Søren Kristian Kristensen
Kordegn Bent Jacobsen

Visionsgruppe

Ellen Brokhøj
Flemming Nørgaard
Ole Nymann
Susanne Funch
Kathrine Damtoft
Sognepræst Erik Ladegaard
Sognepræst Niels Arne Christensen
Kordegn Bent Jacobsen

Udvalg for åndeligt søgende

Tove Søndergaard
Else Jensen
Marlene Tornvig
Sognepræst Mia Wridt

Klokkespilsrenovering

Flemming Nørgaard
Tove Søndergaard
Lars Hedegaard Nielsen
Arne Nielsen
Solvejg Led sandholm
Organist Niels Bitsch Nielsen

Sikkerhedsudvalg

Lisbeth Bust Villadsen
Kirketjener Klaus Johansen
Kordegn & daglig leder Bent Jacobsen

Udvalg kan supplere sig med ikke MR-medlemmer efter godkendelse af menighedsrådet.
Menighedsrådsformand Børn & Unge Voksne & Ældre Gudstjenester Kalender
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk