Ungdomspræsten


Hvad er en ungdomspræst?
Til alle kirker i Danmark hører der en præst. Præsten holder gudstjenester, døber, konfirmerer, vier og begraver mennesker i sit sogn – og en hel masse andet! Der er i de seneste år kommet rigtig meget fokus på specialpræsteembeder. Det er embeder, hvor præsten kan koncentrere sig om bestemte opgaver. Det kan fx være sygehuspræster, der tager sig af de syge og deres pårørende. Eller det kan være feltpræster, der tager sig af vores soldater i krig.

Og nu er der begyndt over hele landet at kommer flere og flere ungdomspræster, der har den særlige opgave at møde de unge, hvor de er.

De unge er jo vores fremtid og er derfor også en utrolig vigtig del af befolkningen. Som tiden ser ud i dag, har de unge en fantastisk evne til at have mange bolde i luften på én gang. Det kan derfor mange gange se ud som om, at de har nok i sig selv. Men det er bestemt ikke sandt.

I det arbejde jeg har lavet med og for de unge, har jeg gang på gang fået bekræftet, at de unge er en stor ressource, vi skal bare blive bedre til at bruge den ordentligt.

Om mig

Jeg hedder Mia Malene Wriedt. Jeg er ansat som ungdomspræst i Holstebro provsti fra 1. februar 2011. Jeg har derfor en kæmpe fordel ved at kunne samarbejde bredt ud over sognegrænser, så alle får glæde af et par ekstra hænder i ungdomsarbejdet. 

Skønt jeg har specialiseret mig i forkyndelse for unge, tror jeg ikke, at jeg vil få noget ud af at tordne ud og pådutte de unge det, jeg synes, de skal have. I stedet vil jeg meget hellere høre, hvad de unge kunne tænke sig. Jeg vil derfor også invitere alle og især de unge til at komme med gode idéer, som de kunne være interesserede i at være med til at føre ud i virkeligheden. 

Så sidder du derude med en god idé, det kunne fx være at du er med i et band, der kunne have lyst til at være hovednavnet i en rockgudstjeneste, eller som kunne tænke sig at spille til en stille lysgudstjeneste. Mulighederne er uendelige for både musikalske og umusikalske indslag. Jeg glæder mig meget til et fantastisk samarbejde. 

Mia

Mia Wriedt FB - Mia Wriedt Børn & Unge Natkirke Læs Kirkesiden
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk