Kirkens Korshærs Julehjælp

Julehjælp fra Kirkens Korshær i Holstebro

Målgruppen for julehjælpen er udelukkende forældre/familier på overførselsindkomst eller kontanthjælpslignende indkomst med børn i alderen 0-18 år (børnenes opholdsadresse er underordnet)

Hvis du vil søge julehjælp til din familie, skal du kontakte din sagsbehandler/ jobkonsulent/hjemmevejleder familiebehandler i Holstebro kommune, og få vedkommende til at sende en mail med en ansøgning til Familiearbejdet på julehjaelpenholstebro@kirkenskorshaer.dk  

Absolut sidste frist er: torsdag den 1. december 2022. 

  • Mailen skal indeholde følgende oplysninger: (alle punkter skal udfyldes)
  • Navne på alle voksne samt køn og alder på alle børn i husstanden.
  • Adresse og telefonnummer.
  • Indtægtsforhold for alle voksne i husstanden (ikke i kroner og ører, men f.eks. Kontanthjælp)
  • Eventuelle særlige forhold.
  • Søges der Julehjælp hos andre? Hvis ja, Hvor?
  • Sagsbehandlerens/ jobkonsulentens/hjemmevejlederens/ familiebehandlerens indstilling? (anbefales /anbefales ikke)
  • Du kan også søge ved at kontakte din lokale præst eller komme til Åben rådgivning i Kirkens Korshærs Familiearbejde på Lægårdvej 5, kælderen. Der er åbent hver torsdag fra kl. 13-15. Her vil Susan og Lone være til stede. Familiearbejdet er udover julehjælp også åben rådgivning og familieaftener med fællesspisning. Du kan også få hjemmebesøg. Susan kan kontaktes pr. telefon 2143 5761 og Lone på tlf. 2367 5801.  

Hvorfor Julehjælp?

Selv i det danske velfærdssamfund mangler mange forældre/familier økonomiske muligheder for at kunne gøre noget særligt ud af julens højtid – den højtid, der betyder så meget for de fleste af os i Danmark. 

I Kirkens Korshær oplever vi, at især enlige forældre kan have det meget svært, f.eks. hvis man er ramt af sygdom fysisk eller psykisk eller ledighed eller andre ulykkelige og tit uoverskuelige forhold i tilværelsen.
Julehjælpen er med til at redde julen for mange i Holstebro Kommune

Hvad består Julehjælpen af?

Julehjælpen består primært af gavekort på beløb, der forholder sig til husstandens størrelse. Gavekortene er i dag typisk fra Holstebro Handelsstandsforening, idet Julehjælpen støttes af Handelsstandsforeningens medlemmer. Det har desuden den fordel, at gavekortene kan anvendes i forretninger i næsten alle dele af kommunen. 

Hvordan udvælges Julehjælpsmodtagerne?

De forældre/familier, vi i Kirkens Korshærs Familiearbejde formidler julehjælp til, er indstillet gennem kommunens sagsbehandlere, hjemmevejledere eller andre af kommunens medarbejdere, som kender de økonomiske og personlige forhold i familierne. Uddelingen dækker hele Holstebro Kommune. 

Hvordan støtter du Julehjælpen?

Al den julehjælp, vi i Kirkens Korshærs Familiearbejde formidler, bliver stillet til rådighed i form af gaver, som typisk er små eller store beløb skænket af privatpersoner, foreninger, kirker eller firmaer i kommunen. Der er tale om bidrag, som vi modtager med stor taknemmelighed og formidler videre med stor glæde til gavn for mange sårbare og udsatte forældre/familier.

Julehjælpens konto i Ringkøbing Landbobank: Reg. 7670 konto nr. 26 79 996.  MobilePay 219 787.

Lone Merrild Rasmussen
Afdelingsleder af Kirkens Korshærs Familiearbejde
Lægårdvej 5
7500 Holstebro

Telefon: 2367 5801 
Mail: l.rasmussen@kirkenskorshaer.dk

Præst - Anette Ejsing
Anette Ejsing
Sogne-, korshærs- & arresthuspræst
T 5355 5338
Frivillig
Frivillig
Kirkens Korshær
Kirkens Korshær
Tilmeld dig vores nyhedsbrev