Frivillighedskoordinator

Projektbeskrivelse

Titel

Eksistentiel og åndelig omsorg i Center for Sundhed og ”godt naboskab” mellem danskere med forskellig etnisk baggrund i Holstebro.

Projektet er et ”laboratorieprojekt” under Samvirkende Menighedsplejer

Det konkrete ”laboratorieprojekt” har hjemsted i Holstebro.

Kort beskrivelse af projektet

At ansætte en frivillighedskoordinator som kan iværksætte kirkeligt-socialt arbejde med udgangspunkt i Center for Sundhed og fx Trivselshuset i samvirke med byens kirker og kirkelige foreninger (KIS-Holstebro) samt opsamle og formidle viden til inspiration og udvikling af Samvirkende Menighedsplejers landsdækkende arbejde. 

Mål og evt. delmål for projektet

Hvad ønsker vi at opnå? Hvordan/hvornår ved vi at målet er nået, og at vi har fået det, ud af projektet vi gerne ville?

Besøgstjenester og kirkelige/sociale aktiviteter i Center for Sundhed og i kirkernes tværkulturelle arbejde.

  • Dvs. bidrage med eksistentiel og åndelig omsorg, modvirke ensomhed samt skabe relationer til lokale kirkelige/sociale fællesskaber i borgerens lokalmiljø.
  • Dvs. at fremme ”godt naboskab” mellem danskere med forskellige religiøse baggrunde. Altså at ”gæst og vært” i hinandens liv. 

Kort Procesbeskrivelse

Hvilke faser skal I igennem for at færdiggøre projektet?

Opstart

Etablering 

Evaluering og vidensopsamling

Projektlængde (tidsplan)

Projektets varighed er 3 år fra frivillighedskoordinatorens ansættelsestidspunkt.

Økonomi for projektet.

Udarbejd et mindre budget for projektet.

3 x 400.000 kr. fra Samvirkende Menighedsplejer med ansættelse under Holstebro sogns menighedsråd.

Holstebro sogns Menighedspleje kan ansøges om midler til finansiering af aktiviteter i tilknytning til projektet.

Præst - Erik Ladegaard
Erik Ladegaard
Sognepræst
T 2445 4483
Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Center for Sundhed
Frivillig
Trivselshuset
Tilmeld dig vores nyhedsbrev