Frivillighedskoordinator

Stillingsbeskrivelse for frivillighedskoordinator ved Center for Sundhed i Holstebro

Formålet med stillingen er at ansætte en frivillighedskoordinator i 18,5 time pr. uge ved Center for Sundhed i Holstebro. Den ansatte skal samarbejde med ledelse og personale på Center for Sundhed, den kommende præst ved Center for Sundhed og med Holstebro Sogns Menighedspleje.

Den ansatte skal samtidig være frivillighedskoordinator i 18,5 timer i det tværkulturelle arbejde i Holstebro (f.eks. med base i Trivselshuset). Den ansatte skal samarbejde med medarbejdere i Den Boligsociale Helhedsplan i Trivselshuset og KIS-Holstebro.

Frivillighedskoordinatoren ved Center for Sundhed skal rekruttere frivillige besøgsvenner, støtte borgere der har midlertidigt ophold eller andre borgere, der er i ambulant behandling i Center for Sundhed med samtaler og relevante sociale aktiviteter herunder være hjælper ved evt. kommende gudstjenester på Center for Sundhed. Formålet er at bidrage til, at borgere støttes og opmuntres i en udfordrende periode i deres liv. Efter udskrivning kan den frivillige indsats fortsættes i en periode, hvis det ønskes, og hvis det er muligt, og dermed understøtte at der bygges bro til meningsfulde fællesskaber.

Arbejdsområde og placering

Frivillighedskoordinatoren arbejder inden for den overordnede ramme som er aftalt med ledelsen af Center for Sundhed.

Frivillighedskoordinatoren netværker med det faglige fællesskab i Center for Sundhed

Frivillighedskoordinatoren har arbejdsplads i Center for Sundhed og samarbejder med den kommende præst ved Center for Sundhed. Stillingen har ligeledes basis i Holstebro sogn, Kirkestræde 9A, hvor Holstebro Sogns Menighedspleje er hjemmehørende

Frivillighedskoordinatoren refererer til styregruppen som består af 3 medlemmer af bestyrelsen for Holstebro Sogns Menighedspleje. Formanden for Holstebro Sogns Menighedspleje er født medlem af styregruppen og daglig leder for frivillighedskoordinatoren.

Arbejdsopgaver

 • Opsøgende arbejde i forhold til indlagte medborgere, der ønsker besøgsven, - gruppe eller f.eks. motionsven
 • Evaluere og udvikle projektet løbende sammen med ledelsen af Center for Sundhed og med styregruppen fra Holstebro Sogns Menighedspleje
 • Rekruttere frivillige gennem kirkerne, Via University College og andre relevante steder og foreninger i byen
 • Fortælle og skrive om projektet i relevante sammenhænge, herunder skrive artikler om arbejdet til Sammen (Samvirkende Menighedsplejers blad) og deltage i den offentlige debat
 • Interviewe de frivillige i forhold til projektet
 • Arrangere f.eks. spisearrangementer og foredrag for frivillige i projektet

Faglig udvikling

 • at indgå i et udviklende samarbejde med andre ansatte i Samvirkende Menighedsplejer og med præsten ved Center for Sundhed i Holstebro
 • at indgå i Samvirkende Menighedsplejers diakoniteam med kollegial supervision

Kirkelig, faglig baggrund og personlige kompetencer/muligheder

 • Der forventes en kirkefaglighed på 3K niveau eller lignende bachelorniveau
 • Stillingen forudsætter selvstændighed og handlekraft, empatiske evner, et rummeligt menneskesyn og evne til fleksibilitet. 
 • Der forventes IT-kundskab på brugerniveau

Ansættelsesvilkår 

En 3-årigprojektstilling.

Stillingen financierens af en treårig bevilling fra Samvirkende Menighedsplejer og administreres af kordegnen og daglig leder i Holstebro Sogn. 

Arbejdstiden er 18,5 timer i Center for Sundhed og 18,5 timer i det tværkulturelle arbejde. Der er fleksible arbejdstider.

Præst - Erik Ladegaard
Erik Ladegaard
Sognepræst
T 2445 4483
Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Center for Sundhed
Frivillig
Trivselshuset
Tilmeld dig vores nyhedsbrev