Økonomisk hjælp

Få økonomisk hjælp fra menighedsplejen

Holstebro Sogns Menighedspleje har mulighed for yde økonomisk støtte til privatpersoner, der er særligt trængt økonomisk og som har bopæl i eller tilhørsforhold til Holstebro Sogn.

Akut hjælp

Du kan til hver en tid henvende dig til en af kirkens præster eller sognemedhjælpere, hvis du befinder dig i en særlig og akut opstået situation, hvor du har behov for økonomisk hjælp – en form for nødhjælp. Når du har drøftet din situation med præsten eller sognemedhjælperen, vil han eller hun tage stilling til, hvordan vi bedst muligt vil kunne hjælpe dig. Denne form for nødhjælp bliver uddelt under præstens/sognemedhjælperens tavshedspligt.

Økonomisk hjælp i forbindelse med livets overgange

Du har mulighed for at ansøge om økonomisk hjælp i forbindelse med livets overgange (fx dåbsfest, konfirmation, bryllup, begravelse) 

Du skal sende en skriftlig ansøgning, hvori du skal gøre rede for, hvad du søger om dækning til samt for din økonomiske situation.

Som udgangspunkt skal du som ansøger have bopæl i eller tilhørsforhold til Holstebro Sogn.

Støtten vil være i form af et tilskud.

Ansøgningen stiles til Holstebro Sogns Menighedsplejes bestyrelsesformand og sognepræst
Erik Ladegaard
Nellikestræde 3
7500 Holstebro
eller på mail: elad@km.dk

Økonomisk tilskud til ferieoplevelser

Du har mulighed for at ansøge om økonomisk tilskud til ferieoplevelser for økonomisk trængte børnefamilier.

Du skal sende en skriftlig ansøgning, hvori du skal redegøre for din økonomiske situation, hvorfor du har behov og hvad du ønsker tilskud til – fx en endagstur til et sommerland el. lignende, tilskud til flerdagsophold i ferieresort, sommerhus eller tilsvarende.

Som udgangspunkt skal du som ansøger have bopæl i eller tilhørsforhold til Holstebro Sogn.

Ansøgningen stiles til Holstebro Sogns Menighedsplejes bestyrelsesformand og sognepræst
Erik Ladegaard
Nellikestræde 3
7500 Holstebro
eller på mail: elad@km.dk

Folkekirkens Feriehjælp for børnefamilier

Folkekirkens Feriehjælp er et tilbud til børnefamilier, som ikke selv har økonomisk mulighed for at holde ferie. De seneste år har vi haft mulighed for at sende tre familier fra Holstebro Sogn på en uges ferieophold i Jesperhus Feriepark i uge 28. Udgifterne til ferien dækkes i fællesskab af Holstebro Sogns Menighedspleje og Folkekirkens Feriehjælp.

Som udgangspunkt skal du som ansøger have bopæl i eller tilhørsforhold til Holstebro Sogn. For at komme i betragtning til et ferieophold, må du ikke have en personlig indkomst, der overstiger taksten på den højeste kontanthjælp. En forudsætning for at blive godkendt er, at du afleverer en kopi af den seneste årsopgørelse fra SKAT.

For nærmere information kontakt bestyrelsens formand og sognepræst Erik Ladegaard, tlf. 2445 4483

Økonomisk tilskud i julen - julehjælp

Du har mulighed for at ansøge om julehjælp 

Julen kan for mange familier eller enlige være en økonomisk udfordring. Vi uddeler hvert år julehjælp som regel i form af et indkøbskort.

Som udgangspunkt skal du som ansøger have bopæl i eller tilhørsforhold til Holstebro Sogn.

Du skal ansøge om julehjælpen ved at udfylde et ansøgningsskema, som i tiden op mod jul kan fås i Sognehuset, i kirkens våbenhus eller ved at kontakte sognemedhjælperen for børn og unge. Af ansøgningsskemaet vil også fremgå en ansøgningsfrist, og hvor ansøgningen skal afleveres.

Kirke- & kulturmedarbejder - Simon Lund Kiilerich
Karina Odgaard Nielsen
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 2839
Legestuen Duen
Legestuen Duen
Spaghettigudstjeneste
Spaghettigudstjeneste