Menighedsrådsvalg 2020

Valgforsamling

Tirsdag d. 15. septemer kl. 19.00 i Sognehuset

Til valgforsamlingen opstilles kandidater til det kommende menighedsråd og der er åben debat, hvor kandidaterne kan fortælle frit og tilhørerne kan stille dem spørgsmål.

Efter præsentationen af kandidaterne stemmes der skriftligt og alle, der bor i sognet, eller har løst sognebånd til én af kirkens præster og er til stede ved mødet, kan stemme.

Menighedsrådsformand - Ole Nymann
Ole Nymann
Menighedsrådsformand
T 9740 3430
Menighedsråd
Menighedsråd
Kalender
Kalender
Tilmeld dig vores nyhedsbrev