Frivillighedskoordinator

Frivillighedskoordinator i Holstebro

Formålet med stillingen er at ansætte en frivillighedskoordinator i 18,5 time pr. uge ved Center for Sundhed i Holstebro. Den ansatte skal samarbejde med ledelse og personale på Center for Sundhed, den kommende præst ved Center for Sundhed og med Holstebro Sogns Menighedspleje.

Den ansatte skal samtidig være frivillighedskoordinator i 18,5 timer i det tværkulturelle arbejde i Holstebro (f.eks. med base i Trivselshuset). Den ansatte skal samarbejde med medarbejdere i Den Boligsociale Helhedsplan i Trivselshuset og KIS-Holstebro.

Frivillighedskoordinatoren ved Center for Sundhed skal rekruttere frivillige besøgsvenner, støtte borgere der har midlertidigt ophold eller andre borgere, der er i ambulant behandling i Center for Sundhed med samtaler og relevante sociale aktiviteter herunder være hjælper ved evt. kommende gudstjenester på Center for Sundhed. Formålet er at bidrage til, at borgere støttes og opmuntres i en udfordrende periode i deres liv. Efter udskrivning kan den frivillige indsats fortsættes i en periode, hvis det ønskes, og hvis det er muligt, og dermed understøtte at der bygges bro til meningsfulde fællesskaber.

Læs mere om stillingen som frivillighedskoordinatorKordegnekontoret

 

 

Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 2917 4785
Kalenderen

 

 

Kalender
Tilmeld nyhedsmail
Tilmeld nyhedsmail
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev