Menigheds- og orienteringsmøde

Torsdag d. 20. august kl. 19.00 i Sognehuset

Kom med forslag til menighedens liv og vækst. Hvordan når vi længere ud? Hvordan gør vi det endnu bedre i Holstebro sogn? Menighedsrådet har mange opgaver i den kommende fire årige periode. Bl.a. tilbygning og restaurering af Holstebro kirke.

Menighedsrådsvalg 2020 afvikles efter en anden valgform end tidligere. I den forbindelse er der en række vigtige datoer.

20. august: Alle sogne afholder er offentligt orienteringsmøde om valget og arbejdet i menighedsrådet.

15. september: Alle sogne afholder en valgformsamling med opstilling af kandidater og debat. Derefter kan de fremmødte stemme på de enkelte kandidater ved skriftlig afstemning.

6. oktober: Kan der ikke vælges kandidater nok på valgforsamlingen d. 15. september, indkaldes til ekstraordinær valgforsamling tirsdag d. 6. oktober.

17. november: I de fleste tilfælde vil valget være overstået 15. sep- tember, men senest fire uger efter valgforsamlingen kan der indleveres kandidatlister. Dette vil udløse et afstemningsvalg til afholdelse tirsdag d. 17. november.

29. november: Det nye menighedsråd konstituerer sig og tiltræder 1. søndag i advent.

Dagsorden til mødet d. 9. juni:

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning om det nuværende menighedsråds arbejde og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.
  5. Redegørelse om det seneste års regnskab og om det kommende års budget.
  6. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
  7. Orientering om valgforsamlingen tirsdag 15. september, regler for opstilling, valg og om muligheden for at udløse afstemningsvalg. Datoen er fælles for alle sogne.
  8. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til det nye menighedsråd.
  9. Foreløbigt overblik over hvem der eventuelt er villige til at stille op på valgmødet 15. september som medlemmer og stedfortrædere til det nye menighedsråd.
  10. Evt.

Der serveres suppe, kaffe og småkager.

Venlig hilsen og på gensyn Menighedsrådet ved Holstebro KirkeKordegnekontoret

 

 

Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 2917 4785
Kalenderen

 

 

Kalender
Tilmeld nyhedsmail
Tilmeld nyhedsmail
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev