Små forandringer i søndagens gudstjeneste

Fra første søndag i advent og et år frem – altså hele næste kirkeår – har menighedsrådet fået biskoppens tilladelse til at lave små ændringer i søndagens gudstjenester. 

Processen begyndte ved menighedsrådets og medarbejdernes visionsdag i januar 2020. Vi havde gudstjenesten som tema. Grundlæggende var der stor tilslutning til vores gudstjeneste i Holstebro Kirke. Men dagen viste også, at vi måske godt kunne trænge til et par små justeringer. Tankerne og ideerne blev lagt over i liturgiudvalget, som så har arbejdet med sagen på flere møder igennem året. Og nu er forslaget så blevet tiltrådt af både menighedsråd og biskop til en prøveperiode på et år.

Først og fremmest er liturgien den samme som den har været i mange, mange år, men de små ændringer vil alligevel kunne mærkes.

Ved gudstjenestens indledning har vi klokkeringning og bedeslag, hvorefter følger præludium (indgangsmusik) med eventuel procession af dåbsfamilier. Når de er ført ind, stiller præsten sig lidt til siden og sammen med menigheden lytter færdig på præludiet. Når musikken er færdig, går præsten frem på kortrappen og byder velkommen og introducerer kort gudstjenestens tema og sammenhæng. Herefter går præsten for alteret, og der bliver spillet op til første salme, hvorefter præsten hilser menigheden og beder indgangsbønnen til den pågældende søndag.

Meningen er, at gudstjenesten får en blødere og mere imødekommende og brugervenlig start. Som det er nu, begynder gudstjenesten faktisk flere gange: først med musik, så med indgangsbøn, så med en indgangssalme, så kommer der en ny indgangsbøn og - for at det ikke skal være løgn - endnu en tredje indgangsbøn (vekselbønnen med ”Herre forbarm dig, Kriste forbarm dig, Herre forbarm dig). 

I midten af gudstjenesten – efter prædiken – sløjfes meddelelserne. I stedet er der blot kirkebøn og apostolsk velsignelsen. 

Meningen er, at vi får mere stilhed og fordybelse. Prædikenen får lov at leve lidt længere, inden vi skal høre om næste uges program. Meddelelserne kan godt på den nuværende placering opleves som unødvendig støj.

Ved gudstjenestens afslutning, lige inden udgangsbønnen går præsten frem på kortrappen og annoncerer meddelelserne og nævner indsamlingsformålet og ønsker menigheden god søndag og god uge, hvorefter præsten går ned gennem midtergangen, efterfulgt af menigheden, mens der spilles postludium (udgangsmusik).

Meningen er igen at få en mere åben og brugervenlig afslutning på gudstjenesten med kun én udgangsbøn efterfulgt af velsignelsen og en salme og meddelelser (som i øvrigt trykkes), hvorefter musikken spiller os ud i hverdagen. Inden vi helt forlader gudstjenesten og rammer hverdagen, mødes vi af indsamlingsbøssen og en kop kirkekaffe…

Vi håber, at det efter en tid bliver til glæde i menigheden!

På menighedsrådets vegne, Erik LadegaardKordegnekontoret

 

 

Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 2917 4785
Kalenderen

 

 

Kalender
Tilmeld nyhedsmail
Tilmeld nyhedsmail
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev