LEDIGE STILLINGER

Kirke Care iværksætter ved KIS Holstebro

Baggrund for projektstillingen

Kirkernes Integrations Samarbejde har i samarbejde med Menighedsplejen i Danmark og Kirke Care Danmark fået bevilliget en 1-årig projektstilling (kvote 50%) til opstart af det diakonale gadeprojekt Kirke Care. Kirke Care er uddannede, uniformerede teams af kirkefrivillige, som er til stede i byens aften- og natteliv med nærvær, lydhørhed og omsorg. Kirke Care er et fælleskirkeligt bidrag til fællesskab og tryghed i byen (se mere på www.kirkecare.dk).
KIS-Holstebro har inviteret kirker og kirkelige foreninger i og omkring Holstebro med i samarbejdet om Kirke Care, og mange har sagt ja tak til invitationen.
Med support fra Kirke Care konsulenten i Menighedsplejen i Danmark (MDK) og efter konsultationer med lokale samarbejdspartnere (SSP, politi og Natteravne) er Kirke Care Holstebro klar til at blive sat i gang.

Introduktion til projektet og det første kursus

I samarbejde med MDK´s Kirke Care konsulent er følgende allerede planlagt:
Fredag d. 3. februar: Den nyansatte Kirke Care iværksætter introduceres grundigt til Kirke Care projektet af MDK´s Kirke Care konsulent. Og sammen med medlemmer af KIS-Holstebros forretningsudvalg går vi en sen aftentur i byen.
Mandag d. 20. februar kl.17.00-21.30: kursus for nye frivillige v. MDK´s konsulent: ”Kirke Cares værdier, formål og praksis”.
Tirsdag d. 21. februar kl. 19.00-21.30: kursus for nye frivillige v. MDK´s konsulent: ”Hvor kommer inspirationen fra?”

Arbejdsopgaver

 • Deltage i projektgruppe eller bestyrelsesarbejde.
 • Kontakt til medlemskirker og foreninger, herunder afholdelse af infomøde og møder til hvervning af nye frivillige.
 • Tovholder for forberedelse og afvikling af kurser for nye frivillige med support fra Kirke Care konsulenten.
 • Kommunikation med, kontakt til og supervision af Kirke Care frivillige
 • Organisering af turnusplan inklusive udpegning af teamledere.
 • Træne og lede Kirke Care teams i byen op til 3 gange månedligt.
 • Indkalde til og afholde halvårlige møder for frivillige med turnusplanlægning og indbyrdes samtale og opmuntring.
 • Bestilling af uniform til frivillige og indkøb af effekter til uddeling (vand, slikkepinde m.v.)  og vedligeholdelse af lager.
 • Kontakt/møder med lokal Natteravn-formand, politi og øvrige samarbejdspartnere – gerne sammen med KIS-FU-medlem.
 • Afsøge og forberede muligheder også for Kirke Care tilstedeværelse i den boligsociale helhedsplan i Trekanten. Dette sker i tæt samarbejde med KIS-Holstebros boligsociale medarbejder.
 • Deltage sammen med MDK´s Kirke Care konsulent i Kirke Care introduktions-møder i andre byer i regionen.
 • Deltage i virtuelle supervisionsmøder med Kirke Care landskoordinator.
 • I samarbejde med KIS-FU udarbejdes årsrapport til menighedsplejen
 • Refererer til kontaktperson i KIS-FU

Kontakt for yderlige oplysninger

Karl Georg Pedersen
Mail kgped@icloud.com
Mobil 5129 6320

Læs mere om

Kirkecare

Trekanten Holstebros helårsplan

KIS Holstebro - Facebook

 

Tilbage til stillingsopslaget

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Holstebro Kirkegårde
Kirkens historie
Kirkesiden
Kirkesiden
Tilmeld dig vores nyhedsbrev