Konfirmation


Et barn skal som regel forberedes til konfirmation og konfirmeres i det sogn, hvor barnets skole ligger. I Holstebro Sogn konfirmeres elever fra Rolf Krake Skolen, Sønderlandsskolen og Den Kristne Friskole. For at blive konfirmeret er det en betingelse, at barnet er døbt eller bliver døbt inden konfirmationen. Konfirmationsforberedelsen finder sted i det 7. skoleår. Det er forældrene, der melder barnet til forberedelse.

Tilmelding sker til den sognepræst, der er tilknyttet barnets skole.

Konfirmationsforberedelse

Det er en begivenhed, som fylder meget både for de unge og deres familier. 

Det er festligt og glædeligt at forberede konfirmation, og den markerer for mange en overgang fra barndom til ungdom.

Forud for konfirmationen går en spændende tid med undervisning og forberedelse i konfirmandstuen og kirken. Her sætter vi sammen liv og tro og kristendom på dagsordenen, og vi tilbyder konfirmanderne et forløb med mange forskellige slags oplevelser:

- Den ugentlige dobbelttime i konfirmandstuen med mange forskellige indfaldsvinkler og emner; 
- Gudstjenesterne i kirken, hvor konfirmander inddrages i nogle af de praktiske funktioner;
- Fællestimer og konfirmandlejr med projekter og masser af hygge og samvær. 

Alle, der er interesserede, kan deltage i undervisningen. Det er ikke nødvendigt, at man er døbt - eller at man på forhånd véd, at man vil konfirmeres.

Nogle er overhovedet ikke i tvivl om, at de vil konfirmeres. Andre går til undervisning for at lære noget mere om kristendom og kirke, og de beslutter først i løbet af året, om de vil konfirmeres - og døbes, hvis de ikke i forvejen er døbt.

Spørg din præst, hvis der er noget, du vil vide mere om.

Datoer for konfirmationer

2019
Sønderlandsskolen
7.A. - 5. maj kl. 9.00
7.B. - 5. maj kl. 11.00
7.C - 5. maj i Nørrelandskirken

Rolf Krake Skolen
7.B. - 12. maj kl. 9.00
7.C. - 17. maj kl. 9.00
7.A. - 17. maj kl. 11.00

Den Kristne Friskole
12. maj kl. 11.00

2020
Sønderlandsskolen
7.A. - 8. maj kl. 9.00
7.B. - 8. maj kl. 11.00
7.C - 9. maj i Nørrelandskirken

Rolf Krake Skolen
7.A. - 3. maj kl. 9.00
7.C. - 3. maj kl. 11.00
7.B. - 10. maj kl. 11.00

Den Kristne Friskole
10. maj kl. 9.00

2021
Sønderlandsskolen
7.A. - 13. maj kl. 9.00
7.B. - 13. maj kl. 11.00
7.C - 15. maj i Nørrelandskirken

Rolf Krake Skolen
7.B. - 2. maj kl. 9.00
7.C. - 9. maj kl. 9.00
7.A. - 2. maj kl. 11.00

Den Kristne Friskole
9. maj kl. 11.00

2022
Sønderlandsskolen
7.A. - 1. maj kl. 9.00
7.B. - 1. maj kl. 11.00
7.C - 30. april i Nørrelandskirken

Rolf Krake Skolen
7.B. - 8. maj kl. 11.00
7.A. - 13. maj kl. 9.00
7.C. - 14. maj kl. 11.00

Den Kristne Friskole
8. maj kl. 9.00
Kordegnekontoret Kordegnekontoret Foreninger Ungdomspræsten Gudstjeneste for unge
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk