Orgel

orgelpiber fra Holstebro Kirke

Orgel

orgeltangenter Holstebro Kirke

Hovedorgel

bygget af FROBENIUS 1957/82

Disposition

HOVEDVÆRK (H) 2. manual
Principal 8, Rørfløjte 8, Oktav 4, Nasat 2 2/3, Oktav 2, Waldfløjte 2, Mixtur, Dulcian 16, Trompet 8

RYGPOSITIV (R) 1. manual
Gedakt 8, Principal 4, Blokfløjte 4, Gedakt 2, Quint 1 1/3, Sesquialtera II, Scharf, Dulcian 8

BRYSTVÆRK (B) 4. manual
Gedakt 8, Rørfløjte 4, Principal 2, Oktav 1, Cymbel, Krumhorn 8, Tremulant

SVELLEVÆRK (S) 3. manual (1982)
Bordun 16, Fløjte 8, Viola di Gamba 8, Flûte Harmonique 8, Celeste 8, Oktav 4, Tværfløjte 4, Fløjte 2, Quint 2 2/3, Terts 1 3/5, Mixtur, Trompet 8, Obo 8, Clairon 4, Tremulant

PEDALVÆRK (P) Subbas 16, Principal 8, Gedakt 8, Oktav 4, Mixtur, Fagot 16, Trompet 8, Cornet 2

KOBLINGER: P+H, P+S, P+R, H+R, H+B, H+S, R+S

Oprindelig var orglet et neo-barok orgel - et orgel der klangligt lænede sig op ad 1600 og 1700 tallets klangidealer. Med udvidelsen i 1982 er orglet blevet et typisk ”universalorgel” - altså et orgel hvorpå man uden større problemer kan realisere hele orgel-litteraturen - også den romantiske og nyere musik. Det er en meget vellykket udvidelse, hvor det gamle og det nye er forenet på bedste måde. 

Registratur ombygget i 2007 til elektrisk funktion m. 8000 kombinationer (system Jens Langvad). Spillebordsomgivelser og -mekanik renoveret samme år.

Orglets rørstemmer er alle blevet efterintoneret og enkelte lydbægre repareret i efteråret 2012 af intonatør Ole Høyer fra firmaet FROBENIUS.

Orglet har i alt 2962 piber i længder fra størrelsen af en blyant til piber på 2,5 meter.

Kororgel

Kirken har i foråret 2011 fået et brugt orgel fra 1967 - også bygget af Frobenius. Det fungerer som såkaldt kor-orgel - orglet er placeret nær kirkens kor (altså ikke sangkoret, men den del af kirkenbygningen, der kaldes koret...). Orglet benyttes til akkompagnement ved mindre tjenester og i forb.m. koncerter.

Orglet har 4 stemmer: 
Gedakt 8, Principal 4, Rørfløjte 4 og Oktav 2 

Det er forsynet med svelle (bevægelige lameller) foran pibeværket, så man også på den måde kan variere klangens styrke.

Organist - Lars Fløe
Lars Fløe
Organist & Kantor
T 3070 7690
Koncerter
Koncerter
Kirkens Kor
Kirkens Kor