Kirkens historie

tekst i en gammel bog

Kirkens historie

Den første kirke i Holstebro omtales i 1340. Den lå sammes sted som den nuværende kirke.

I 1450 blev den gamle Maria kirke bygget, en smuk middelalderbygning, som var omgivet af kirkegård og et stendige, men i 1905 blev det vedtaget at rive den gamle kirke ned. 1906 til 1907 byggedes den nuværende kirke, Sct. Jørgen Kirke, på den gamle kirkes plads.

Kirkeministeriet havde givet tilladelse til, at den nye kirke måtte ligge i retningen nord-syd af hensyn til Kirkepladsens størrelse.

Grundstenen til den ny kirke blev lagt den 21. juni 1906.

Kirkebyggeriet skal ses i lyset af samtidens udvikling, der var mere dynamisk end nogensinde før i Danmarkshistorien. I begyndelsen af det tyvende århundrede var den gamle handelsby Holstebro ved at udvikle sig til en af Vestjyllands betydeligste industribyer med Jernstøberier og maskinfabrikker, trikotage- og klædefabrik og ikke mindst R. Færchs Tobaksfabrikker. Byens aktiebryggeri producerede landskendt øl, og Holstebro Svineslagteri var en af Danmarks betydeligste eksportører af bacon til England.

I 1801 boede der kun 853 indbyggere i Holstebro – i 1901 var dette tal eksploderet til 4.978. Sammenholdt med det religiøse liv i byen, blev den gamle middelalderkirke med 390 siddepladser for lille og tegningen til den nuværende kirke, blev derfor lagt af arkitekt Vilhelm Ahlmann, som også stod bag de dengang nyopførte kirker i Hodsager og Vildbjerg.

Kirketjener - Klaus Johansen
Klaus Johansen
Kirketjener
T 2168 7266
Rundvisning 360
360º
Kirkesiden
Kirkesiden