Hverdagsaften

Hverdagsaften

Hverdagsaftener er livs- og trosoplysende aftner for unge, voksne og ældre.

Her mødes vi om undervisning og/eller foredrag med indhold til både hjerne og hjerte. Typisk vil aftnerne i hvert halvår være tilrettelagt med afsæt i et fælles tema. Se kalender.

Selve aftenen er gratis at deltage i, men kaffe og brød koster 25 kr. Ingen tilmelding.

Man er velkommen til at benytte kirkebilen. Se mere.

Program for foråret 2021 med temaet - Livets udfordringer

Torsdag d. 21. januar kl. 19.30

Kvinder i forbryderalbummet
v/ kulturformidler Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem

Aftenens foredragsholder tager udgangspunkt i Danmarks første forbryderalbums, hvor politiet begyndte at tage identitetsbilleder i brug, som et nyt værktøj i kampen mod kriminalitet. Om brugen af fotografiet til identifikation af forbrydere, om tyve, bedragere og offentlige fruentimmere og Kvindefængslet på Christianshavn m. m.

En fortælling om samfundstanker, kriminalitet og straf i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og et indblik i Kvindefængslet på Christianshavn.

Torsdag d. 25. februar kl. 19.30

Er ensomhed et problem?
v/ sogne-, korshærs- & arresthuspræst Anette Ejsing, Holstebro

Ensomhed oplever vi på to niveauer. På overfladen og i dybden. De fleste kender det overfladiske ubehag ved at være alene. Ensomheden i dybden er svær at håndtere, og de fleste af os gør, hvad vi kan for at holde den nede. 

Men hvad sker der, når den får lov at komme frem? Er det et problem? Og er ensomhed nødvendigvis en trussel mod vores livsglæde?

Anette Ejsing øser af sine erfaringer som teolog, sognepræst, fængselspræst og korshærspræst i Holstebro.

Torsdag d. 25. marts kl. 19.30

Alle vil jo bare elskes
v/ fakultetsleder på Menighedsfakultetet Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding

I 2018 udgav Thomas Bjerg Mikkelsen sammen med Lars Irgens Petersen bogen Alle vil jo bare elskes - En livtidsfanges historie og en vens tanker. 

Lars Irgens Petersen slog i 2003 en anden man ihjel. Drabet var kynisk og nøje planlagt. Set med menneskelige briller krydser han den grænse, hvor tilgivelse ikke længere synes mulig. 

I foredraget fortæller Thomas om sit møde og venskabet med Lars Irgens Petersen og reflekterer over emner som skam, skyld, tilgivelse, empati, fremmedgørelse og ondskab.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Pigeaften
Pigeaften
Kristen Meditation
Kristen Meditation
Tilmeld dig vores nyhedsbrev