Hverdagsaften

Hverdagsaften

Hverdagsaftener er livs- og trosoplysende aftner for unge, voksne og ældre.

Her mødes vi om undervisning og/eller foredrag med indhold til både hjerne og hjerte. Typisk vil aftnerne i hvert halvår være tilrettelagt med afsæt i et fælles tema. Se kalender.

Selve aftenen er gratis at deltage i, men kaffe og brød koster 25 kr. Ingen tilmelding.

Man er velkommen til at benytte kirkebilen. Se mere.

Program for efteråret 2021 med temaet - Ondskab, ensomhed og forbrydere

Torsdag d. 23. september kl. 19.30

Fri os fra det onde
v/ sognepræst, samfundsdebattør og forfatter Sørine Gotfredsen, København

Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i verden og i én selv, men vi har svært ved at tale om det. Med inspiration fra både teologien, Martin Luther, litteratur, debat og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå, hvad det betyder for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde sig til ond-skab. Med udgangspunkt i sin bog ”Fri os fra det onde” argumenterer Sørine Gotfred-sen for, at det onde skal genopdages, for at vi for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad et menneske er.

Torsdag d. 28. oktober kl. 19.30

Er ensomhed et problem?
v/ sogne-, korshærs- & arresthuspræst Anette Ejsing, Holstebro

Ensomhed oplever vi på to niveauer. På overfladen og i dybden. De fleste kender det overfladiske ubehag ved at være alene. Ensomheden i dybden er svær at håndtere, og de fleste af os gør, hvad vi kan for at holde den nede. 

Men hvad sker der, når den får lov at komme frem? Er det et problem? Og er ensomhed nødvendigvis en trussel mod vores livsglæde?

Anette Ejsing øser af sine erfaringer som teolog, sognepræst, fængselspræst og korshærspræst i Holstebro.

Torsdag d. 18. november kl. 19.30

Kvinder i forbryderalbummet
v/ kulturformidler Lisbeth Lunde Lauridsen, Lem

Aftenens foredragsholder tager udgangspunkt i Danmarks første forbryderalbums, hvor politiet begyndte at tage identitetsbilleder i brug som et nyt værktøj i kampen mod kriminalitet. Om brugen af fotografiet til identifikation af forbrydere, om tyve, bedragere og offentlige fruentimmere og Kvindefængslet på Christianshavn m.m.

En fortælling om samfundstanker, kriminalitet og straf i slutningen af 1800-tallet og be-gyndelsen af 1900-tallet. Og et indblik i Kvindefængslet på Christianshavn.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Pigeaften
Pigeaften
Kristen Meditation
Kristen Meditation
Tilmeld dig vores nyhedsbrev