Aktiviteter i Sognehuset og Holstebro Kirke

Holstebro kirkes sognehus

Aktiviteter i Sognehuset og Holstebro Kirke

I og omkring Holstebro Kirke

I og omkring Holstebro Kirke foregår der mange forskellige ting - møder, foredrag, udstillinger, musik osv. Arrangørerne er som oftest Holstebro Kirke i samarbejde med folkekirkelige foreninger.

Det er Holstebro Kirkes vision og håb, at gudstjenester og arrangementer skal danne ramme om et åbent og inkluderende fællesskab, hvor gudstjenestefejring er i centrum.

Den brede vifte af tilbud i Holstebro Kirke og i Sognehuset, afspejler kirkens ønske om at være en Folkekirke for alle.

En del af visionen og håber er også, at medarbejdere, præster, menighedsråd og menighed vil virke sammen i og om menighedens opgaver, som er:

Forkyndelse . Mission . Diakoni . Sjælesorg . Undervisning . Adminitration

Orientering om tidspunkter for diverse arrangementer kan ses i kalenderen.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Kirke- & kulturmedarbejder - Simon Lund Kiilerich
Karina Odgaard Nielsen
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 2839
Kalender
Kalender