KIS - Kirkernes Integrations Samarbejde

KIS - Kirkernes Integrations Samarbejde

Hvad er KIS?

KIS-Holstebro er et bredt, kirkeligt samarbejde, som har til formål at bidrage til øget forståelse, kontakt og fællesskab mellem mennesker med forskellig etnisk, religiøs og kulturel baggrund samt at fremme gensidig omsorg bl.a. i form af social og medmenneskelig indsats blandt mennesker med forskellig baggrund.

Herunder kan du se mere, om det forskellige arbejde der gøres i KIS-sammenhæng.

Center for Sundhed holstebro logo

Center for Sundhed

I Center for Sundhed findes en bred vifte af kommunale, regionale og private sundhedsaktører.

Her er vi til stede for at yde eksistentiel og åndelig omsorg. Det sker fx i form af besøgstjeneste, samtaler, gåture, højtlæsning, ledsagelse, fællessang eller måltidsværtskab for de borgere, som befinder sig på de 24 sengepladser på akut- og MTO-pladserne samt de 8 pladser på "Åbent tilbud" i psykiatrien.

Derudover tilbyder vi at guide og ledsage borgere til diakonale fællesskaber nær eget hjem, efter endt ophold på CFS.

Center for Sundhed holstebro logo

Trekanten

Trekanten er et område med ca. 3.500 beboere, hvoraf omkring 40% har en anden etnisk oprindelse end dansk. Desuden et stort antal enlige forsørgere og lavindkomsthusstande.

Trekanten er også et sted fuld af liv, energi og engagement. Et oplagt sted for KIS at være til stede med henblik på godt naboskab.

Ud over Kirke Care er KIS til stede i form af frivillighedskoordinator Søren Lodberg Jensen, som gennem nærvær og relationsopbygning vil være med til at støtte og facilitere idéer og initiativer fra beboerne og andre aktører, i forlængelse af Den Boligsociale Helhedsplan.

Der arbejdes pt. på et maduddelingsprojekt, som stadig er under udformning.

Trekanten holstebro logo
Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Søren Lodberg Jensen
Frivillighedskoordinator i KIS Holstebro
T 2323 7160
Menighedsplejen
Menighedsplejen
Frivillig
Frivillig