Sognebånd

Nærbillede af alteret ved Holstebro Kirke

Sognebånd

Et medlem af folkekirken kan løse sognebånd og derved slutte sig til en sognepræst for en anden menighed end den, hvortil medlemmet hører.

Ønske om sognebåndsløsning fremsættes personligt til den præst, man ønsker at løse sognebånd til. Blanketter til sognebåndsløsning kan fås ved henvendelse til kordegnekontoret.

En præst er ikke forpligtet til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, hvis der er specielle hensyn der taler for det.

Man har endvidere mulighed for at blive optaget på valglisten i det sogn, som præsten man løser sognebånd til er ansat. Det vil sige, at man ved menighedsrådsvalg har stemmeret i sognebåndsløserpræstens sogn.

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
inTRO
inTRO
Kirkecenter
Kirkecenter