Dåb

baby bliver døbt

Dåb

Almindeligvis foregår dåb under højmessen - gudstjenesten kl. 10.00 - søndage eller helligdage. Der træffes aftale med kordegnekontoret, som kan oplyse, om der i forvejen er bestilt dåb den ønskede dag. Vi har normalt ikke en begrænsning på antallet af dåb i Holstebro kirke. Kordegnen vil også fortælle, hvilke regler der er i forbindelse med valg af navn, valg af faddere m.v.

Inden dåben ringer præsten, for at aftale tidspunkt for samtale. Samtalen foregår normalt i hjemmet. 

I dåben bliver det sagt os, at vi er Guds børn

Det er vigtigt at børnene hører om, hvad dåben betyder. At f.eks. forældre, faddere og bedsteforældre fortæller dem om Gud, Jesus og Helligånden, beder med dem og lærer dem Fadervor, som de fik i dåbsgave.

I Holstebro kirke giver vi barnet en børnebibel i forbindelse med dåben, som forældrene senere kan læse sammen med børnene.

Præst - Alle
Sognepræster
Kontaktside
Babysalmesang
Babysalmesang
Legestuen Duen
Legestuen Duen