Kirkecenter

Kirkecenter

Velkommen til gode og spændende foredrag i Sognehuset

Vi mødes 2. og 4. tirsdag i hver måned fra september til maj fra kl. 10.00 til 12.30. Se kalender.

Mødeafgift kr. 20,-

Programmet for formiddagen er som følger:

Kl. 10.00 – 10.30: vi synger fra Højskolesangbogen
Kl. 10.30: Dagens emne tages op ved en foredragsholder / fortæller.
Ofte vil foredraget være illustreret med film, power point, musikeksempler eller lignende.
Kl. 11.30: Der serveres kaffe og te til den medbragte madpakke.
Kl. 12.00: Eventuelt – efter emnets art – debat og spørgsmålsbesvarelse
Dagen afsluttes med næste søndags tekst

Forårsprogram

11. januar

Fra bondedreng til provst
v/ provst & Sognepræst Niels Arne Christensen

25. januar

Mit virke i SOS Børnebyerne og mine motorcykel-ture på seks kontinenter
v/ tidl. kroejer Esther Jensen, Borbjerg

8. februar

Hold dig i gang, - en livslang opgave
v/ fysioterapeut ved Holstebro Kommune, Karen Søndergaard

22. februar

Gamle danske traditioner. Hvordan er de opstået og oplevet?
v/ Ole Nymann Mortensen

8. marts

Katekismus, hvem kan sige, hvad vi skal tro?
v/ sognepræst Asger Petersen, Borbjerg

22. marts

Sønderjyske skæbner under Den Store Krig/1. verdenskrig
v/ foredragsholder Ole Due

12. april

Kunst, der vil noget. Søren fortæller om sin egen subjektive måde om kunst og kunstnere - kirke og kristendom
v/ pastor emeritus og kunstformidler Søren Nielsen

26. april

Da leg blev til alvor under besættelsen
v/ foredragsholder Kanon Rahbek

10. maj

UNESCO Global Geopark Vestjylland - Et landskab formet af is, vand, vind og mennesker
v/ leder af Geopark Vestjylland, Thomas Holst Christensen

24. maj

Indbrudsforebyggelse, sikkerhed og tryghed i din '60+' hverdag 
v/ politiassistent Mikkel Bunch Bertelsen, Midt- og Vestjyllands Politi

Gode ideer til foredragsholdere modtages med tak til udvalget ved 
Henning Byskov: 4062 3228
Signe & Arne Nielsen: 9742 5398 – 2326 9085
Ole Nymann Mortensen: 9740 3430 – 6120 0011
Bente & Orla Sidelmann: 2273 7547 – 2295 7495
Niels Ole Ørgaard: 2992 5346
Sinne Dueholm: 9742 8684 – 2944 9584
Karen & Erik Sørensen: 5134 9146 - 2928 4494
Krista Holdgaard: 6128 7179

Kirkebil kan bestilles ved TAXA på tlf. 7022 3040. Se mere.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Torsdagsklub
Torsdagsklub
Søndagshygge
Søndagshygge
Tilmeld dig vores nyhedsbrev