Kirkecenter

Kirkecenter

Velkommen til gode og spændende foredrag i Sognehuset

Vi mødes 2. og 4. tirsdag i hver måned fra september til maj fra kl. 10.00 til 12.30. Se kalender.

Mødeafgift kr. 20,-

Programmet for formiddagen er som følger:

Kl. 10.00 – 10.30: vi synger fra Højskolesangbogen
Kl. 10.30: Dagens emne tages op ved en foredragsholder / fortæller.
Ofte vil foredraget være illustreret med film, power point, musikeksempler eller lignende.
Kl. 11.30: Der serveres kaffe og te til den medbragte madpakke.
Kl. 12.00: Eventuelt – efter emnets art – debat og spørgsmålsbesvarelse
Dagen afsluttes med næste søndags tekst

Gode ideer til foredragsholdere modtages med tak til udvalget ved 
Henning Byskov: 4062 3228
Signe & Arne Nielsen: 9742 5398 – 2326 9085
Anna & Vagn Aage Nielsen: 9742 1114 – 2390 7605
Ole Nymann Mortensen: 9740 3430 – 6120 0011
Bente & Orla Sidelmann: 2273 7547 – 2295 7495
Thea & Niels Ole Ørgaard: 2217 4583 - 2992 5346
Sinne Dueholm: 9742 8684 – 2944 9584

Kirkebil kan bestilles ved TAXA på tlf. 7022 3040. Se mere.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Torsdagsklub
Torsdagsklub
Søndagshygge
Søndagshygge
Tilmeld dig vores nyhedsbrev