Sognehøjskole

Sognehøjskole

Velkommen til gode og spændende foredrag i Sognehuset

Alle er velkommen. Ingen tilmelding.

Vi mødes 2. og 4. tirsdag i måneden fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Se kalender.

Vi synger fra Højskolesangbogen, tilbyder et foredrag om kultur, kirkestof, litteratur, natur, oplevelser og meget mere.

I en pause serveres der kaffe med brød.

Mødeafgift på kr. 30,- kan betales kontant eller med MobilePay.

Programmet for formiddagen er som følger:

Kl. 10.00 – 10.30: vi synger fra Højskolesangbogen
Kl. 10.30: Dagens emne tages op ved en foredragsholder / fortæller.
Ofte vil foredraget være illustreret med film, power point, musikeksempler eller lignende.
Kl. 11.30: Der serveres kaffe/te med brød
Kl. 12.00: Eventuelt – efter emnets art – debat og spørgsmålsbesvarelse
Dagen afsluttes med næste søndags tekst

Efterårsprogram

23. august

Storm P. og evangeliet 
v/ Niels Christian Kobbelgaard, præst m.m.

Niels Christian Kobbelgaard vil lade os møde den unge idealist, der som en gammeltestamentlig profet revser sin samtid. Og vi skal møde den ældre og mere ”satte”, folkekære humorist - og vi ser på hans tro og brug af evangeliet.

2. september i kirken kl. 15.00-15.45

Kirken og verdensmålene
v/ Biskop Henrik Stubkjær

Foredrag i forbindelse med Åben Kirke.

13. september

Sundhedshuset set indefra - information og rundvisning
v/ Lis Bæk fra Center for Sundhed i Holstebro

Lis Bæk fortæller om sundhedsfremme og forebyggelse i Centeret og om, hvad akutpladserne bliver anvendt til og hvad midlertidigt ophold på sengepladser er for noget - og meget mere!

27. september

Stubber Kloster i Middelalderen
v/ Forfatter Lars Novrup Frederiksen

Der tages udgangspunkt i romanerne ”Kirstine” og ”Priorinden”, en skildring af klosteret og danmarkshistorien set fra nonnens øjne.

11. oktober

Byudvikling med mennesker i centrum
v/ Adm. Direktør Maj Britt Rosenmeyer Olsen, Holstebro Udvikling P/S

En by uden mennesker er en række tomme bygninger – det er mennesker, der giver byen liv og sjæl og skaber udvikling. Derfor skal Holstebro Udvikling P/S understøtte den måde, mennesker skaber liv i byens rum på. Vi skal turde give byen tilbage til borgerne for at skaffe fremdrift og udvikling.

25. oktober

Flyverpræstens oplevelser som orlogspræst i 3 måneder ombord på fregatten Niels Juel i Middelhavet og Det indiske Ocean
v/ Sognepræst Henrik Guldbrandt Kjær

Henrik Guldbrandt Kjær fortæller.

8. november - TEMADAG fra 9.30-15.00

Er lyset for de lærde blot, eller er der også plads til ham, der ikke kan bruges til noget?

På Temadagen kommer forstander for Diakonhøjskolen i Aarhus, Jens Maibom, og forstander Mads Rykind-Eriksen fra Rødding Højskole. Mere udførligt om temadagen kommer, når vi nærmer os dagen.

22. november

En landsbydegns dagbog?
v/ Major i flyvevåbnet, Bo Paarup-Laursen

Spring og nedslag i i et almindeligt, ualmindeligt liv. Major i flyvevåbnet, Bo Paarup-Laursen, vil forsøge at dele indtryk fra det spraglede liv, der blev hans.

13. december

Advent og jul i tekst og toner
v/ Organist Lars Fløe og Ole Nymann

Vores organist ved Holstebro Kirke, Lars Fløe, spiller og Ole Nymann fortæller - og alle synger forhåbentligt med.

Gode ideer til foredragsholdere modtages med tak til udvalget ved 
Henning Byskov: 4062 3228
Signe & Arne Nielsen: 9742 5398 – 2326 9085
Ole Nymann Mortensen: 9740 3430 – 6120 0011
Bente & Orla Sidelmann: 2273 7547 – 2295 7495
Niels Ole Ørgaard: 2992 5346
Sinne Dueholm: 9742 8684 – 2944 9584
Karen & Erik Sørensen: 5134 9146 - 2928 4494
Krista Holdgaard: 6128 7179

Kirkebil kan bestilles ved TAXA på tlf. 7022 3040. Se mere.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Torsdagsklub
Torsdagsklub
Søndagshygge
Søndagshygge
Tilmeld dig vores nyhedsbrev