Kirkecenter

Kirkecenter

Velkommen til gode og spændende foredrag i Sognehuset

Vi mødes 2. og 4. tirsdag i hver måned fra september til maj fra kl. 10.00 til 12.30. Se kalender.

Mødeafgift kr. 20,-

Programmet for formiddagen er som følger:

Kl. 10.00 – 10.30: vi synger fra Højskolesangbogen
Kl. 10.30: Dagens emne tages op ved en foredragsholder / fortæller.
Ofte vil foredraget være illustreret med film, power point, musikeksempler eller lignende.
Kl. 11.30: Der serveres kaffe og te til den medbragte madpakke.
Kl. 12.00: Eventuelt – efter emnets art – debat og spørgsmålsbesvarelse
Dagen afsluttes med næste søndags tekst

Efterårsprogram

24. august

20 spørgsmål om mit liv og virke
v/ Sogne-, korshærs- og arresthuspræst Anette Ejsing

I anledning af at vi "genåbner" for Kirkecenter efter den lange "nedlukning", er udvalget vært ved et par stykker smørrebrød denne tirsdag.

14. september

De vide busser, 1945
v/ foredragsholder Arne Doktor

28. september

Thy, natur, kultur og mennesker
v/ museumsleder Jytte Nielsen

12. oktober

Kartoffeltyskerne
v/ Fhv. lærer og ugebladsredaktør Knud Gaarn-Larsen, Frederiks

26. oktober

Dagbladet og Holstebro i min tid
v/ fhv. chefredaktør Erik Møller

9. november kl. 9.30-15.00 - Temadag

Så syng da Danmark. Højskolesangbogen
v/ fhv. organist Erling Lindgren

23. november

Kina, Riget i midten
v/ fhv. præst, efterskoleforstander m.m. Erik Bitsch

14. december

Julen i ord og toner
v/ fhv. skoleleder mm. Svend Burchard, Mejrup

Gode ideer til foredragsholdere modtages med tak til udvalget ved 
Henning Byskov: 4062 3228
Signe & Arne Nielsen: 9742 5398 – 2326 9085
Ole Nymann Mortensen: 9740 3430 – 6120 0011
Bente & Orla Sidelmann: 2273 7547 – 2295 7495
Niels Ole Ørgaard: 2992 5346
Sinne Dueholm: 9742 8684 – 2944 9584
Karen & Erik Sørensen: 5134 9146 - 2928 4494
Krista Holdgaard: 6128 7179

Kirkebil kan bestilles ved TAXA på tlf. 7022 3040. Se mere.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Torsdagsklub
Torsdagsklub
Søndagshygge
Søndagshygge
Tilmeld dig vores nyhedsbrev