Liturgien

holstebro kirke indvendig

Om liturgien i Holstebro Kirke

Højmessen i Holstebro kirke

I Holstebro kirke følger højmessen (gudstjenesten) en fast liturgi året igennem. Dog varieres et par af gudstjenestens led, så karakteren passer til de forskellige dele af kirkeåret (fasten, passions-og påsketiden og trinitatis)

Trinitatis- & Juletiden

I den længste del af kirkeåret - fra Pinsedag, hele Trinitatistiden til og med Hellig tre Kongers søndagene benytter vi en højmesseliturgi med KYRIE (anråbelse) og GLORIA (lovprisning) i indledningen af gudstjenesten.

Kyrie eleison = "Herre, forbarm dig"
Gloria in excelsis Deo = "Ære være Gud i det højeste"...

I nadverritualet benytter vi i samme periode salmen "O Guds lam uskyldig" nr. 440 fra salmebogen lige efter indstiftelsesordene i indledningen til nadveren.

Trinitatis- & juletiden

Fastetiden

I Fastetiden - fra Søndag Septuagesima til Palmesøndag, bruger vi i stedet for Kyrie og Gloria et LITANI (kirkebøn) for at understrege den mere indadvendte karakter i fastetiden. Litaniet er en anråbelse om hjælp og litaniet udføres næsten altid i vekslen (tale og/eller sang) mellem præsten og menigheden. I vores tilfælde - hvor præsten læser 3 bønner og menigheden ind i mellem disse svarer med et sunget omkvæd - er litaniet udformet af præsten Holger Lissner.

Fastetiden

Påsketiden

I tiden fra Skærtorsdag til og med 6. søndag efter Påske benytter vi også indledningen med Kyrie og Gloria, men i indledningen til nadveren, benytter vi den lidt længere salme "O du Guds lam uskyldig" - nr. 203 i salmebogen. Vi benytter også denne salme ved de små eftermiddagsandagter i kirken op til påske.

Det er egentlig en genoptagelse af gamle traditioner, at variere højmessens liturgi. Både før og efter reformationen var det praksis, at man f.eks. i faste- og adventstiden ikke brugte det festlige GLORIA-led i messen, at man ikke brugte orglet, at man ikke sang "halleluja" at man lukkede altertavlen til (hvis den var indrettet til det) og i det hele taget gjorde gudstjenesterne en smule mindre højstemte for at give plads til eftertanke... Alt dette var fastlagt i datidens traditioner. Siden faldt denne praksis bort og der var ikke rigtigt nogle ydre ting (udover f.eks. farven på messehagelen eller valg af musik) der var med til at tegne dagens eller den kirkelige årstids særlige karakter.

Påsketiden

Morgengudstjenester

Ved de tidlige morgengudstjenester i Holstebro kirke, benyttes en let forkortet udgave af højmessens liturgi. De væsentligste forskelle er, at der kun er to salmer i første del af gudstjenesterne, at Trosbekendelsen synges - da der sjældent er dåb ved disse gudstjenester.

Morgengudstjenester

Præst - Alle
Sognepræster
Kontaktside
Gudstjenester
Gudstjenester
Nyhedsmail
Tilmeld nyhedsmail