Holstebro Sogns Menighedspleje

Holstebro Sogns Menighedspleje

Menighedspleje er kirkens sociale arbejde. Formålet er bl.a. at skabe fællesskaber og kontakter for enkeltpersoner og grupper i sognet. 

I efteråret 1998 stiftede menighedsrådet ved Holstebro Kirke Holstebro Sogns Menighedspleje. Det økonomiske grundlag for menighedsplejen stammer fra vores to genbrugsbutikker ”Kirkens Genbrug”, diverse markeder og arrangementer. 

Menighedsplejens økonomiske midler anvendes bl.a. til at yde feriehjælp, julehjælp, akut økonomisk hjælp, sorggrupper og sociale arrangementer for alle aldersgrupper.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Voksne i sorg
Sorggrupper for voksne
Tilmeld dig vores nyhedsbrev