Klokkespil

klokkespil i Holstebro Kirke

Klokkespil

Klokkerne i Holstebro kirkes klokkespil er støbt i 1973 og 1974 af klokkestøberiet Koninklijke Eijsbouts, Asten, Holland.

Alle klokkerne er støbt i klokkebronze med sammensætningen ca. 78 % kobber og ca. 22 % tin. I de mindste klokker er tinindholdet dog gradvis forøget, således at disse klokker indeholder op til 25 % tin.

Ved støbningen af klokker hældes ca. 1100 grader varm smeltet kobberbronze i forme fremstillet af sand og ildfast ler. Det er ikke teknisk muligt fuldstændigt at kontrollere alle de faktorer, der bestemmer den færdigstøbte klokkes toneindhold. F.eks. vil små ændringer i formsandets fugtighedsindhold, i bronzens sammensætning, i støbetemperaturen m.v. indebære ændringer i toneindholdet. Det er derfor nødvendigt at finjustere, at afstemme klokkerne. Finjusteringen foretages ved at fjerne materiale fra klokkens indvendige overflade. Under afstemningsprocessen er klokken opspændt i en drejebænk. Samtidig med afdrejningen holdes løbende kontrol med de vigtigste overtoner ved hjælp af elektronisk måleudstyr.

Klokkespillet består af 48 klokker med de absolutte toner d1 (ca. 1535 kg) – e1 – f1 – kromatisk – d5. til stokklaveret er de koblet som c1 – d1 – dis1 – kromatisk c5. Fem af de største klokker fungerer desuden som ringeklokker. Disse klokker hænger i hver sin klokkebom, der gør at de kan svinge frem og tilbage. Alle andre klokker er fastmonterede. Ud over disse 48 klokker hænger den gamle klokke fra 1700-tallet også i tårnet, men da den ikke stemmer med klokkespillets klokker, bruges den kun sjældent og ringer da alene. 

Umiddelbart under klokkerummet øverst i tårnet er der et rum til klokkespilleren. I dette rum er stokklaveret monteret. Stokklaverets tangenter er forbundet til kneblerne med metaltråde og det er fra dette klaver, man spiller rigtigt på instrumentet.

Til klokkenisternes øvning er der i et lille rum i midten af tårnet installeret et øveklaviatur. Her øver og forbereder klokkenisten sig inden spil på det rigtige klokkespil.

I bunden af tårnet har der siden midten af 00’erne siddet en klokkecomputer. Den er fodret med informationer om, hvornår klokkerne skal ringe og den indeholder også - og kan løbende opdateres med - de melodier, man gerne vil have den automatiske del af klokkespillet til at afspille hen over året/ugen/dagen. Ligeledes styrer computeren også åbne-/lukkefunktionen af glamhulslugerne. Computeren modtager - ligesom alle andre radiostyrede ure - radiosignal fra senderen i Frankfurt, så tårnuret altid viser det rigtige tidspunkt. Heraf kommer også, at det oprindelige mekaniske tårnurværk fra 1907 ikke er i funktion længere. 

Ved opbygningen af klokkespillet i 1974 blev glamhullerne monteret med skråtstillede, åbne lameller. Ganske vist kunne hverken regn eller sne komme direkte ind i klokkerummet, men vinden og den medfølgende saltholdige luft fra Nordsøen kunne.

Renovering i 2020

Det tidligere åbne tårn var årsagen til at det i 2020 blev nødvendigt at gennemføre en omfattende renovering af klokkespillets mekanik. Al mekanik var i særdeles dårlig stand og gravrust og øvrig korrosion var fremskreden. Efter renoveringen - der blev foretaget af firmaet THUBALKA A/S, Vejle - har Holstebro kirke et velfungerende og nærmest helt nyt klokkespil. Det er faktisk kun selve klokkerne, der ikke er rørt ved. Alt andet - klokkestabel, mekanik og øvrige installationer - er enten udskiftet eller renoveret.

Udefra vil man kunne se, at glamhullerne (tårnets åbninger) er blevet forsynet med nye ”luger”, der kan åbnes ved klokkeringning eller klokkespil. Nu er klokkerummet og dermed klokkespillet skærmet mod vind og vejr.

Med det store arbejde følger, at Holstebro kirke i mange år frem vil have et mekanisk velfungerende og - også når vi sammenligner internationalt - særdeles velklingende klokkespil.

Organist - Lars Fløe
Lars Fløe
Organist & Kantor
T 3070 7690
Rundvisning 360
360º
Koncerter
Koncerter