Klokkespil

Klokkespil

Klokkerne i Holstebro kirkes klokkespil er støbt i 1973 og 1974 af klokkestøberiet Koninklijke Eijsbouts, Asten, Holland.

Alle klokkerne er støbt i klokkebronze med sammensætningen ca. 78 % kobber og ca. 22 % tin. I de mindste klokker er tinindholdet dog gradvis forøget, således at disse klokker indeholder op til 25 % tin.

Klokkespillet består af 48 klokker med de absolutte toner d1 (ca. 1535 kg) – e1 – f1 – kromatisk – d5. til stokklaveret er de koblet som c1 – d1 – dis1 – kromatisk c5.

Ved støbningen af klokker hældes ca. 11000 C smeltede kobberbronze i forme fremstillet af sand og ildfast ler. Det er ikke teknisk muligt fuldstændigt at kontrollere alle de faktorer, der bestemmer den færdigstøbte klokkes toneindhold. F.eks. vil små ændringer i formsandets fugtighedsindhold, i bronzens sammensætning, i støbetemperaturen m.v. indebære ændringer i toneindholdet. Det er derfor nødvendigt at finjustere, at afstemme klokkerne. Finjusteringen foretages ved at fjerne materiale fra klokkens indvendige overflade. Under afstemningsprocessen er klokken opspændt i en drejebænk. Samtidig med afdrejningen holdes løbende kontrol med de vigtigste overtoner ved hjælp af elektronisk måleudstyr.

Umiddelbart under klokkerummet er opbygget en kabine til klokkespilleren. I dette rum er stokklaveret monteret, ligesom også den ”musikalske mekanik”, dvs. det automatiske båndspilleværk samt mekanismen, der spiller kvartermelodierne og slår timeslagene, har en beskyttet plads her. Den nye automatik er på samme måde som den automatiske klokkeringning synkroniseret med det bestående mekaniske tårnurværk.

Udefra vil man kunne se, at lemmene i glamhullerne er suppleret med træjalousier, der dels virker som akustiske filtre, dels beskytter klokkeinstallationerne mod slagregn og fygesne.

Boas Nielsen, klokkeleverandør

Organist - Niels Bitsch Nielsen
Niels Bitsch Nielsen
Organist & Kantor
T 2212 9502
Rundvisning 360
360º
Koncerter
Koncerter
Tilmeld dig vores nyhedsbrev