Pigeaften

Pigeaften

– for kvinder i alle aldre

Pigeaften er et er et forum for kvinder i alle aldre. Vi vil være sammen på kryds og tværs af alder, livssituation og erfaringer.

  • Vi vil gerne samtale om livets værdier og det, der optager os.
  • Vi vil gerne lave noget kreativt sammen - uden præstationsangst!
  • Vi inviterer spændende foredragsholdere og andre gæster, men vi er også vore egne undervisere, nogen kan et - andre noget andet.

Vi mødes den anden mandag hver måned (juli måned undtaget) kl. 19.00 i Sognehuset. Se kalender. Der er ingen tilmelding til Pigeaften.

Mødeafgift 35,00 kr. pr gang - inkl. kaffe. På kreative aftener må du desuden forvente en egenbetaling for de materialer, du bruger.

Man er velkommen til at benytte kirkebilen. Se mere.

Pigeaften-udvalg

Ellen Brokhøj - 4093 2180
Lone Ladegaard – 6177 0928
Lisbeth Bust Villadsen - 2274 8621
Anette Bagger - 2197 4878
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft - 2917 1537

Forårsprogram 2021

Mandag d. 11. januar

Rakkere og natmandsfolke - fortællingen om udstødte mennesker v/ kulturformidler og foredragsholder Lisbeth Lunde Lauridsen

Tatere, kjæltringer eller skøjere - et ukært barn har mange navne. I perioden fra 1500-tallet og til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Mennesker, som udførte opgaverne som fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere, blev marginaliseret og udstødt af samfundet.

Lisbet fortæller med hjerteblod om denne fascinerende og afskyvækkende del af Danmarkshistorien. Der er også plads til humor.

Mandag d. 8. februar

Maggiterning lavet på en engageret kvindes liv” v/ sygeplejerske Grethe Bækgaard Thomsen 

Ingredienserne i maggiterningen er dele af opvækst i fremmed kultur og Vestdanmark, ung i Århus og voksen i Vestjylland. Desuden kirkeliv og spejderliv, sygeplejeliv  og lederliv - tilsat sporstoffer af mødet med mennesker, der kom til at betyde noget for centrale valg i livet. 

Mandag d. 12. oktober

Where do we go now?

- filmaften

En fin og varm komedie om et meget alvorligt tema. Filmen giver en totaloplevelser af latter, gråd og smil og en klump i halsen.

Hvad gør vi nu? fortæller den morsomme og rørende historie om en gruppe kvinder, der med stor opfindsomhed prøver at løsne op for de ulmende religiøse spændinger, der truer med at ødelægge der landsbysamfund.

I en libanesisk landsby lever kristne og muslimer fredeligt side om side, lige indtil den omkringliggende verdens religionskrig sætter sindene i kog hos især de mandlige indbyggere.

Det står hurtigt klart for byens kvinder, at det nu er op til dem at få dæmpet temperamenterne og holde sammen på det skrøbelige fællesskab.

Mandag d. 8. marts

Livsfortællinger v/ psykolog Irene Aarestrup

Erindringsevnen er ligeså fundamental for vores liv, som vores fysiske sanser. Det, at kunne huske tilbage og skabe en sammenhængende livsfortælling er betydningsfuldt for alle mennesker. Vi vil gå i dybden med emnet Livsfortælling.

Hvordan skabes vores livsfortællinger? Er der altid dun én fortælling? Hvordan kan vi skabe livsfortællinger, der både kan rumme de svære ting i livet såvel som de gode? Hvad betyder andre mennesker for vores livsfortælling, og hvordan kan vi spørge og lytte, så andre har lyst og mod til at fortælle? Dette vil vi i fællesskab kigge nærmere på.

Mandag d. 12. april

Jeg har set stjernerne v/ missionær, sygeplejerske og underviser Rikke  Vestergaard

I samarbejde med journalisten Leif Damsgaard, Thy, har Rikke Vestergaard udgivet bogen Jeg har set stjernerne, som handler om hedes godt 80-årige liv. Om livet som den yngste ud af 11 børn på en lille landejendom i Thy, uddannelse og et kald til at rejse til det afsidesliggende Dekka, hvor daglig kreativitet og Guds praktiske hjælp var en nødvendighed for overlevelse.

Rikke Vestergaard har ikke kun set stjerne på himlen. Hun har fremfor alt set dem i de mennsker, hun har mødt.

Mandag d. 11. maj

Fjern hænderne fra min mund - jeg er et mennesker v/ foredragsholder Jonna Rud

Negativ social kontrol er desværre et udbredt styringsredskab i visse kulturer. Vi vil lytte til beretninger om, hvordan æresrelaterede problematikker kan medføre uoprettelige skader på uskyldige mennesker. Lad os støtte op om de ligeværdige liv, det selvstændige menneske og den enkeltes frihed til at træffe valg i livet.

Mandag d. 14. juni

Vi besøger Center for Sundhed i Holstebro

Hvis Coronaen tillader det, vil vi ind i hjertet på CFS og blive klogere på, hvad vi kan bruge stedet til både nu og i fremtiden. Der er mulighed for, at 50 skønne kvinder kan deltage. Tilmelding er nødvendig.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Natkirke
Natkirke
Tilmeld dig vores nyhedsbrev