Pigeaften

Pigeaften

– for kvinder i alle aldre

Pigeaften er et er et forum for kvinder i alle aldre. Vi vil være sammen på kryds og tværs af alder, livssituation og erfaringer.

  • Vi vil gerne samtale om livets værdier og det, der optager os.
  • Vi vil gerne lave noget kreativt sammen - uden præstationsangst!
  • Vi inviterer spændende foredragsholdere og andre gæster, men vi er også vore egne undervisere, nogen kan et - andre noget andet.

Vi mødes den anden mandag hver måned (juli måned undtaget) kl. 19.00 i Sognehuset. Se kalender. Der er ingen tilmelding til Pigeaften.

Mødeafgift 35,00 kr. pr gang - inkl. kaffe. På kreative aftener må du desuden forvente en egenbetaling for de materialer, du bruger.

Man er velkommen til at benytte kirkebilen. Se mere.

Pigeaften-udvalg

Ellen Brokhøj - 4093 2180
Lone Ladegaard – 6177 0928
Lisbeth Bust Villadsen - 2274 8621
Anette Bagger - 2197 4878
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft - 2917 1537

Efterårsprogram 2022

Mandag d. 8. august

Kunst på kirkegården

Medlem af menighedsrådet Susanne Nørskov, viser os rundt i kirkegårdskapellet og på kirkegården på Viborgvej.

Vi ser også skovkirkegården og drikker efterfølgende kaffe i anlægget. Kaffen er denne aften GRATIS.

Vi mødes på anlæggets parkeringsplads kl. 19.00.

Mandag d. 12. september

”En helt ualmindelig almindelig familie”
v/ forfatter, digter og billedkunstner Jeanette Munksbøl

Der er mange små historier i den store, når vi genfortæller vores liv. Alt dét, som gør hvert eneste liv til en hamrende god historie: - Det er ikke nogens skyld - det var bare sådan det blev! - Når det bedste bliver det værste - og det værste bliver det allerbedste! - Om at vokse op i skyggen af "den kolde krig"!  - Om at ta´ sit indre barn ved hånden og selv blive den voksne! - Om at blive i sin båd, når alting vælter og overgive sit liv til noget større, for til sidst at gå i land, som dén man er - med tørre fødder…

Mandag d. 10. oktober

”Kvinderne fra Sprogø og mændene fra Livø”
v/ kulturformidler og foredragsholder Lisbeth Lunde Lauridsen 

Indtil 1961 husede Limfjordsøen Livø en anstalt for antisociale og kriminelle åndsvage mænd. ”Sexuelt løsagtige åndssvage unge piger og kvinder” risikerede i samme periode at havne på Sprogø. Fra 1930’erne var Danmark foregangsland i racehygiejnen, som et led i etableringen af velfærdsstaten. Samtidig var den danske lovgivning et forbillede for nazisterne. I foredraget dykker Lisbeth Lunde Lauridsen ned i udvalgte historier og trækker tråde til de ikke særligt gode gamle dage, hvor man ikke sondrede mellem gale, åndssvage, asociale, småkriminelle og fattige.

Mandag d. 14. november

”Når sanserne svigter”
v/ FDDB-rådgiver Bente Mejndor

”Jeg troede bare, at jeg var klodset”. Bente Mejndor fortæller om livet som døvblind. Hun bor i Holstebro og er meget engageret i Foreningen Danske Døvblinde, syns- og hørehæmmede, FDDB. Hvordan klarer man hverdagen, når man har både nedsat syn og hørelse? Hvordan er det at miste både syn og hørelse? Har man stadig det, man kan kalde et godt liv? Et meget livsbekræftende foredrag.

Mandag d. 12. december

"Kreajul"

Vi vil denne aften bl.a. kreere diverse former for julesmykker og andre julerier under kyndig vejledning af Inger Lis Møller og Lisbeth Rømer. Gode idéer må gerne medbringes. Der vil også være tid til hygge og julesalmer/sange.

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Natkirke
Natkirke
Tilmeld dig vores nyhedsbrev