Pigeaften

Pigeaften

– for kvinder i alle aldre

Pigeaften er et er et forum for kvinder i alle aldre. Vi vil være sammen på kryds og tværs af alder, livssituation og erfaringer.

  • Vi vil gerne samtale om livets værdier og det, der optager os.
  • Vi vil gerne lave noget kreativt sammen - uden præstationsangst!
  • Vi inviterer spændende foredragsholdere og andre gæster, men vi er også vore egne undervisere, nogen kan et - andre noget andet.

Vi mødes den anden mandag hver måned (juli måned undtaget) kl. 19.00 i Sognehuset. Se kalender. Der er ingen tilmelding til Pigeaften.

Mødeafgift 35,00 kr. pr gang - inkl. kaffe. På kreative aftener må du desuden forvente en egenbetaling for de materialer, du bruger.

Man er velkommen til at benytte kirkebilen. Se mere.

Pigeaften-udvalg

Ellen Brokhøj - 4093 2180
Lone Ladegaard – 6177 0928
Lisbeth Bust Villadsen - 2274 8621
Anette Bagger - 2197 4878
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft - 2917 1537

Forårsprogram 2022

Mandag d. 10. januar

Ligner du mest Pippi eller Snehvide? - om selvtillid og selvværd”
v/ leder og redaktør Vibeke Sode Hjorth 

Vores billede af os selv er med til at bestemme nærmest alt, hvad vi gør. Hvis vi tror, vi kan klare (stort set) alt, er det nemt at kaste os ud i nye ting. Hvis vi ikke rigtigt kan se vores egen værdi, kan det være svært at være glade for os selv. Denne aften skal vi se på, hvordan vi kan ændre en lille smule på vores billede af os selv. Billeder beskriver nemlig ikke altid hele virkeligheden! 

Mandag d. 14. februar

”Kaffisorusuppunga, qujanaq”
v/ sømandsmissionær Else Højvang 

At være sømandsmissionær i Ilulissat i Vestgrønland er en alsidig og skøn opgave. At møde fiskerne og sømændene på deres arbejdsplads i jollerne, på kutterne og skibene – at dele en lille bid af livets vej med dem, der, hvor de er i livet. Dele nogle kopper kaffe ud og lidt hjemmebagt kage til besætningerne på skibene er et forsøg på at vise dem en flig af Guds kærlighed. Det bliver også til besøg på anstalten (fængslet) en gang om ugen. Det er det, Else Højvang har fået lov til - og det hun gerne vil fortælle os om - hendes arbejde og oplevelser i Ilulissat i Grønland. 

Mandag d. 14. marts

”Skyd på præsten!”
v/ sogne-, korshærs- & arresthuspræst Anette Ejsing 

Kan du huske barndommens poesibøger? I nogle var der fortrykte spørgsmål. Som f.eks. Hvad er det værste, du ved? - Hvad er din yndlingsbeskæftigelse? - Hvad er lykken? Det gav anledning til en snak os piger imellem. Og måske til selvrefleksion. 

Denne aften har vi anledningen til at stille alle mulige spørgsmål til Anette, for at vi kan lære hende bedre at kende. Det kan desuden inspirere vores samtaler over kaffen… og til selvrefleksion. Det bliver helt sikkert en spændende aften! 

Mandag d. 11. april

”Livsfortælling”
v/ psykolog Irene Aarestrup 

Erindringsevnen er ligeså fundamental for vores liv, som vores fysiske sanser. Det, at kunne huske tilbage og skabe en sammenhængende livsfortælling er betydningsfuldt for alle mennesker. Vi vil gå i dybden med emnet "Livsfortælling". Hvordan skabes vores livsfortællinger? Er der altid kun én fortælling? Hvordan kan vi skabe livsfortællinger, der både kan rumme de svære ting i livet såvel som de gode? Hvad betyder andre mennesker for vores livsfortælling, og hvordan kan vi spørge og lytte, så andre har lyst og mod til at fortælle? Dette vil vi i fællesskab kigge nærmere på. 

Mandag d. 9. maj

”Louder than bombs” - Filmaften 

”Louder Than Bombs” følger brødrene Jonah og Conrad, der på hver deres måde forsøger at acceptere deres mors død. Moren var en berømt krigsfotograf, og da en retrospektiv samling af hendes værker skal udstilles, forenes den resterende del af fami-lien for første gang i tre år under fælles tag. Genforeningen vækker en række uafklarede følelser i både faren og de to brødre. 

Mandag d. 13. juni

Vi besøger Midt- og Vestjyllands POLITI i Holstebro 

Hvad kan politiet gøre for os? … og hvad kan vi gøre for politiet? Det bliver vi klogere på denne aften, hvor vi bliver guidet af en politibetjent. Vi skal se stationen indefra og bl.a. høre om politiets kerneopgaver, om kvinder i korpset, hvordan man bliver uddannet, hvordan vi bedst muligt undgår IT-kriminalitet, hvordan vi spotter en tricktyv, hvordan vi undgår indbrud og hvad der sker i vores lokalområde, set med politiets øjne mm. Mød op ved hovedindgangen til Midt- og Vestjyllands Politi, Stationsvej 74, kl. 19.00. 

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Inge Damtoft
Kirke- & kulturmedarbejder
T 2917 1537
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Natkirke
Natkirke
Tilmeld dig vores nyhedsbrev