Navngivning

dåbsfad fra holstebro kirke

Navngivning

Inden for de første 6 måneder efter barnets fødsel skal barnet være navngivet.

Navngivelse sker ved dåb eller digitalt på www.borger.dk 

Hvis barnet skal døbes i Holstebro Kirke rettes henvendelse til kirkekontoret / kordegnekontoret. Hvis man ønsker, at barnet skal døbes i et andet sogn rettes henvendelse dertil.

www.borger.dk under Familie og børn, hvor blanketten "Navngivning" vælges, kan forældre anmode om de for- mellem- og efternavne der ønskes til barnet iht. Navneloven. Navnet skal være godkendt drenge eller pigefornavn. Det er muligt at søge i godkendte drengenavne og pigenavne via dette link: https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

Begge forældre skal signere navngivningen digitalt med MitID.

Når navnet er registreret får forældrene meddelelse herom i E-boks/mit.dk.

I løbet af 8-10 dage vil forældrene modtage et sygesikringskort fra Folkeregisteret.

Har I spørgsmål, kontakt da kordegnekontoret på 9742 0263.

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Babysalmesang
Babysalmesang
FredagsForum
FredagsForum