Sorggrupper

lysglobe

Samværs- og samtalegrupper

Børn & Unge i Sorg i Holstebro

Hvert år oplever mange børn og unge at miste en far, en mor, en søster eller en bror, eller et andet nærtstående familiemedlem. Det er utroligt vigtigt at have andre at dele sin sorg med. En sorg der deles, mister noget af sin kraft.

I Holstebro findes et tilbud, som du eller din familie kan overveje:

Børn og unge, der har mistet, har mulighed for at komme med i en gruppe sammen med andre børn eller unge, der har mistet.

Læs mere.

Sorggruppe for voksne

I samarbejde med byens øvrige Menighedsplejer driver Holstebro Sogns Menighedspleje Sorggrupper voksne.

Sorggrupperne for voksne er baseret på et deltagerantal på 6-8 personer, der har mistet ægtefælle/samlever, barn, forældre, søskende og lign.

Der satses på 1½-2 timers møde hver 14. dag med et forløb over 10 gange, hvor man får lejlighed til at drøfte med hinanden, hvad ens sorg indebærer af praktiske ting, forhold til andre mennesker, mod til at komme videre etc.

Ofte fører deltagelse i grupperne til et nyt netværk.

Lederne er frivillige med erfaring i at tale med personer i sorg. Det er gratis at deltage. Der er tavshedspligt i grupperne.

Man er velkommen til at rette henvendelse til
Karen-Ingeborg Jacobsen
Tlf.: 9742 2949 eller
E-mail: kija@km.dk

Mindeaften
Mindeaften
Besøgsven
Børn og unge i sorg
Folkekirkelige bevægelser
Ungdomsbevægelser