Vielse

Vielse i Holstebro Kirke, præst med hænderne på de nygiftes hoved

Vielse & velsignelse

Vielse i Holstebro Kirke aftales med Kordegnekontoret / kirkekontoret. Kontoret sender oplysninger videre til den præst, der skal have vielsen. Præsten vil kontakte jer, for at aftale et tidspunkt I kan mødes og snakke vielsesritualet igennem. I vil modtage en endelig bekræftelse med information når vi ved hvilken præst der skal vie jer.

Prøvelsesattest / ægteskabserklæring

Vielse kan først ske, når parternes bopælskommune har udfærdiget en prøvelsesattest. Det gør kommunen ud fra oplysninger som I skal taste på www.borger.dk. I skal vælge, den blanket, der hedder en ægteskabserklæring. Når denne blanket er behandlet på kommunen, bliver der udstedt en prøvelsesattest. En prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før vielsen. I vil modtage prøvelsesattesten i e-boks eller via mit.dk. Prøvelsesattesten skal afleveres/sendes til kirkekontoret i god tid inden vielsen.

Vidner

I skal vælge 2 vidner som er tilstede ved vielsen. Navne og adresser på to vidner sendes i god tid inden vielsen til: holstebro.sogn@km.dk

Navneændring på bryllupsdagen

Navneændring er gebyrfrit ved vielse – og indtil 3 mdr. efter vielse, hvis der opstår navnefællesskab. Navneændringer i forbindelse med vielse ansøges på www.borger.dk under familie og børn. Ansøgningen sendes automatisk til det sogn man bor i. Kontoret i bopælssognet behandler ansøgningen, og der gives besked til vielsesstedet – så de rigtige navne kommer på vielsesattesten. Det er derfor meget vigtigt, at skrive i anmeldelsen, hvilken Kirke eller Kommune man skal vies i. Navneændringen træder først i kraft efter vielsen.

Vær opmærksom på, at der både skal udfyldes en ægteskabserklæring og tastes en anmodning om navneændring på bryllupsdag på www.borger.dk Det er ikke tilstrækkeligt at notere på ægteskabserklæringen at man ønsker navneændring! Hvis begge ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal der oprettes 2 selvstændige ansøgninger, og der skal ved hver ansøgning gives samtykke / signeres med MitID.

Velsignelse

Er I allerede viet på Rådhuset, kan I tage festen med i kirken og få en velsignelse. Ritualet er ikke helt det samme som ved en kirkelig vielse, men det minder rigtig meget om hinanden.

Ved velsignelse aftales den kirkelige handling med kontoret og præsten får besked.
Her skal der ikke ansøges om prøvelsesattest og oplyses vidner.

Er der yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer til kontoret på 9742 0263.

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Folkekirkelige bevægelser
Ungdomsbevægelser
Kirkesiden
Kirkesiden