Menighedsplejens bestyrelse

Holstebro Sogns Menighedsplejes bestyrelse

Menighedsplejens bestyrelse vælges af Holstebro Kirkes menighed ved generalforsamlingen på årsmødet, der afholdes hvert forår. Man har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem af Folkekirken i Holstebro Sogn. Enkelte af bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer. Det gælder sognepræsterne – pt er to af kirkens sognepræster medlemmer, en repræsentant fra menighedsrådet og Holstebro Kirkes to sognemedhjælpere.

Bestyrelsen består af

Erik Ladegaard, (sognepræst), formand
Vagn Ove Høgild, næstformand
Lisbeth Bust Villadsen, (repræsentant for menighedsrådet), kasserer
Birte Marie Nejrup
Jeanette Handberg Hingebjerg
Kathrine Damtoft
Steen Brokhøj
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft
Kirke- & Kulturmedarbejder Sofie Vindum
Niels Arne Christensen, (provst og sognepræst)

Birgit Sørensen, suppleant
Uffe Lambæk, suppleant

Præst - Erik Ladegaard
Erik Ladegaard
Sognepræst
T 2445 4483
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Frivillig
Frivillig
Tilmeld dig vores nyhedsbrev