Menighedsplejens bestyrelse

menighedsplejen hænder og hjerte

Holstebro Sogns Menighedsplejes bestyrelse

Menighedsplejens bestyrelse vælges af Holstebro Kirkes menighed ved generalforsamlingen på årsmødet, der afholdes hvert forår. Man har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem af Folkekirken i Holstebro Sogn. Enkelte af bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer. Det gælder sognepræsterne – pt er to af kirkens sognepræster medlemmer, en repræsentant fra menighedsrådet og Holstebro Kirkes to kirke- & kulturmedarbejdere.

Bestyrelsen består af

Sognepræst Martin Karkov Kobbersmed, formand
Kirsten Haugaard Christensen, næstformand
Lisbeth Bust Villadsen, kasserer
Inge Degn (repræsentant for menighedsrådet)
Marie Ryttersgaard Rønn
Kathrine Damtoft
Steen Brokhøj
Gerda Kvisgaard
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft
Kirke- & Kulturmedarbejder Karina Odgaard Nielsen
Niels Arne Christensen, (provst og sognepræst)

Kirsten Damtoft, suppleant
Birte Marie Nejrup, suppleant

Kirke- & kulturmedarbejder - Inge Damtoft
Martin Karkov Kobbersmed
Kirkebogsførende sognepræst
T 3035 2778
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Frivillig
Frivillig