Menighedsplejens bestyrelse

menighedsplejen hænder og hjerte

Holstebro Sogns Menighedsplejes bestyrelse

Menighedsplejens bestyrelse vælges af Holstebro Kirkes menighed ved generalforsamlingen på årsmødet, der afholdes hvert forår. Man har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen, hvis man er medlem af Folkekirken i Holstebro Sogn. Enkelte af bestyrelsens medlemmer er fødte medlemmer. Det gælder sognepræsterne – pt er to af kirkens sognepræster medlemmer, en repræsentant fra menighedsrådet og Holstebro Kirkes to kirke- & kulturmedarbejdere.

Bestyrelsen består af

Erik Ladegaard, (sognepræst), formand
Vagn Ove Høgild, næstformand
Lisbeth Bust Villadsen, kasserer
Inge Degn (repræsentant for menighedsrådet)
Birte Marie Nejrup
Marie Ryttersgaard Rønn
Kathrine Damtoft
Steen Brokhøj
Kirke- & Kulturmedarbejder Inge Damtoft
Kirke- & Kulturmedarbejder Karina Odgaard Nielsen
Niels Arne Christensen, (provst og sognepræst)

Gerda Kvisgaard, suppleant
Kirsten Damtoft, suppleant

Præst - Erik Ladegaard
Erik Ladegaard
Sognepræst
T 2445 4483
Besøgsven
Bliv Besøgsven
Frivillig
Frivillig