Kirkens Korshær

kirkenskorshær logo

 

Ethvert menneske er et medmenneske. Uerstatteligt og værdifuldt. 

På grundlag af det kristne menneskesyn arbejder Kirkens Korshær for omsorg, nærvær og respekt. Ingen skal afvises men modtages med et tilbud om basal hjælp, lige nu og her. 

Varmestuen i Holstebro ligger på Nygade 14. Her kan man komme og være. Der er tid til en snak, et smil og en pause. Hver torsdag formiddag er der gratis morgenkaffe med rundstykker og morgenbrød.

Mange, mange frivillige er involveret i korshærens arbejde i Holstebro. Uden deres indsats gik den slet ikke.

Vi Holstebro provsti har vi tre genbrugsbutikker - to i Holstebro og én i Skave.

Siden 1912 har Kirkens Korshær udført socialt arbejde i hele Danmark. Særligt blandt sårbare og socialt udsatte mennesker - hjemløse, misbrugere, psykisk syge, fattige, ensomme.

Anette Ejsing er ansat som sogne- korshærs og arresthuspræst ved Holstebro Kirke og derfor er en stor del af hendes arbejde dedikeret korshærens arbejde i byen. 

Læs mere på Kirkens Korshærs hjemmeside.

Præst - Anette Ejsing
Anette Ejsing
Sogne-, korshærs- & arresthuspræst
T 5355 5338
Sct. Nicolai Tjenesten
Sct. Nicolai Tjenesten
Natkirke
Natkirke