FADERSKAB

Faderskab

Ugifte forældre kan få registreret faderskabet til deres barn i forbindelse med registrering af barnets fødsel. Dette sker ved, at forældrene afleverer en omsorgs- og ansvarserklæring sammen med fødselsanmeldelsen. Blanketten omsorgs- og ansvarserklæring udleveres til forældrene på sygehuset.

Anerkendes faderskabet ved brug af omsorgs- og ansvarserklæringen, får forældrene automatisk fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis man har spørgsmål til registrering af faderskab er man velkommen til at kontakte kordegnekontoret. Der er også mulighed for at kontakte Statsforvaltningen Midtjylland tlf 72 56 85 67.

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Babysalmesang
Babysalmesang
Legestuen Duen
Legestuen Duen