Konfirmation

konfirmand og præst

Konfirmation

Datoer for kommende konfirmationer ved Holstebro Kirke.

Tilmelding til konfirmandforberedelse for 2024/2025.

Information om konfirmandrejse til Berlin for 2024/2025.

Et barn skal som regel forberedes til konfirmation og konfirmeres i det sogn, hvor barnets skole ligger. I Holstebro Sogn konfirmeres elever fra Rolf Krake Skolen, Sønderlandsskolen og Den Kristne Friskole. For at blive konfirmeret er det en betingelse, at barnet er døbt eller bliver døbt inden konfirmationen. Konfirmationsforberedelsen finder sted i det 7. skoleår. Det er forældrene, der melder barnet til forberedelse.

Inden skolernes sommerferie sender præsterne en invitation til konfirmationsforberedelse ud via AULA.

Konfirmationsforberedelse

Det er en begivenhed, som fylder meget både for de unge og deres familier. 

Det er festligt og glædeligt at forberede konfirmation, og den markerer for mange en overgang fra barndom til ungdom.

Forud for konfirmationen går en spændende tid med undervisning og forberedelse i konfirmandstuen og kirken. Her sætter vi sammen liv og tro og kristendom på dagsordenen, og vi tilbyder konfirmanderne et forløb med mange forskellige slags oplevelser:

  • Den ugentlige dobbelttime i konfirmandstuen med mange forskellige indfaldsvinkler og emner
  • Gudstjenesterne i kirken, hvor konfirmander inddrages i nogle af de praktiske funktioner
  • Fællestimer og aktiviteter med masser af hygge og samvær
  • Fælles konfirmandrejse til Berlin

Alle, der er interesserede, kan deltage i undervisningen. Det er ikke nødvendigt, at man er døbt - eller at man på forhånd véd, at man vil konfirmeres.

Nogle er overhovedet ikke i tvivl om, at de vil konfirmeres. Andre går til undervisning for at lære noget mere om kristendom og kirke, og de beslutter først i løbet af året, om de vil konfirmeres - og døbes, hvis de ikke i forvejen er døbt.

Fra skoleåret 24/25 tilbyder vi alle konfirmander at komme med på en fælles rejse til Berlin. Overskriften for rejsen er "Har Jesus været i Berlin?". Rejsen ligger i Kristi Himmelfartsferien 2025. Se invitationen her.

Spørg din præst, hvis der er noget, du vil vide mere om.

2025

Rolf Krake skolen

7.X – Lørdag den 3. maj kl. 9.00
7.Y – Lørdag den 3. maj kl. 11.00

Styrkeklassen - Lørdag den 10. maj

Sønderlandsskolen

7.A – Søndag den 11. maj kl. 9.00
7.B – Søndag den 11. maj kl. 11.00

Den Kristne Friskole

Søndag den 4. maj kl. 11.00

Datoer for kommende konfirmationer ved Holstebro Kirke

Præst - Alle
Sognepræster
Kontaktside
Folkekirkelige bevægelser
Ungdomsbevægelser
Rytmisk Gudstjeneste
Rytmisk Gudstjeneste