Medlemsskab

kalkmaleri fra Holstebro Kirke

Medlemsskab

Indmeldelse

Når man bliver døbt i Folkekirken bliver man også medlem af Folkekirken.

Personer, som er døbt i en anden kristen kirke end Folkekirken, kan blive optaget i Folkekirken ved henvendelse til en præst.

Unge, som er døbt udenfor Folkekirken og som lader sig konfirmere i Folkekirken, bliver derved medlem af Folkekirken.

Medlemmer af Folkekirken betaler kirkeskat, som opkræves sammen med skatter til stat og kommune. 

Udmeldelse

Hvis man ønsker at udtræde af Folkekirken skal man rette henvendelse til det sogn, man er bosiddende i. Dåbsattest skal så vidt muligt medbringes. Man vil så få udstedt en ny dåbsattest med påtegning om udtræden. Det bliver automatisk registreret hos Skat, at den udmeldte ikke mere skal betale kirkeskat.

Præster i Folkekirken har ingen pligt til at medvirke ved begravelse af ikke-medlemmer af Folkekirken.

Kun medlemmer af Folkekirken har stemme- og valgret til menighedsrådsvalg.

Genindtrædelse

Hvis man er udmeldt af Folkekirken og ønsker at genindtræde, kan man blive genoptaget ved henvendelse til en præst i Folkekirken.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende medlemsskab, er du velkommen til at rette henvendelse til kordegnekontoret.

Kordegnekontoret
Kordegnekontoret
Holstebro Kirke
T 9742 0263
Hverdagsaften
Hverdagsaften
Kirkecenter
Kirkecenter