Menighedsplejen


I efteråret 1998 stiftede menighedsrådet ved Holstebro Kirke Holstebro Sogns Menighedspleje.
Formålet med menighedsplejen er at tage initiativ til og udføre diakonalt arbejde i forhold til grupper og enkelt personer i sognet.

Menighedsplejen skal være med til at tilvejebringe det økonomiske grundlag for det diakonale arbejde.

Menighedsplejen er forpligtiget til at yde åndelig og materiel hjælp efter tidens skiftende behov og med skyldig hensyntagen til samfundets aktuelle tilbud.

Inge Damtoft Erik Ladegaard Læs Kirkesiden Frivillige hænder
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk