Minikonfirmand


Dåbsoplæring er et gratis tilbud til børn i 3. klasse. Undervisningen foregår i perioden august til december. Formålet med undervisningen er at bidrage til at børnene lærer kirken bedre at kende og bliver fortrolig med den kristne børnelærdom, kirken og gudstjenesten.

Udgangspunktet er, at børnene er døbt, men også børn, der ikke er døbt er meget velkommen til at være med.

Undervisningen varetages af sognemedhjælperen, præsterne samt medhjælpere. 

Forløbet

1½ time i konfirmandstuen hver uge lige efter skoletid. - Minigudstjeneste med salmer, bibelfortælling, Fadervor og Trosbekendelse. - Dagens aktivitet - tegning, leg, drama, video, ler, træ, kirkekunst m.v. - Forfriskning med saftevand, franskbrød. - Nogle gange undervejs er vi på besøg i kirken.
Kordegnekontoret Kordegnekontoret Børn & Unge Foreninger
Om holstebro kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke som ligger i centrum af Holstebro - udover gudstjenester afholder Holstebro Kirke arrangementer, som retter sig mod byens naturlige liv.
Den nuværende sognekirke blev bygget i 1907 og står det samme sted som den gamle middelalderkirke - Maria Kirke fra 1340.

Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 02 63
holstebro.sogn@km.dk